Vodič za brucoše

Jedino u Hrvatskoj: Sveučilište u Splitu briljiralo na ovoj ljestvici Times Higher Education-a

MojFaks | Akademska četvrt, 26.04.2021., Autor: Lidija B.Jedino u Hrvatskoj, našlo se na ovoj ljestvici Times Higher Educationa.
Foto: Pero Mihajlovic via Shutterstock

Times Higher Education razvio je ovaj tip evaluacije jer sveučilišta smatra velikom pokretačkom silom u društvu, institucijama koje mogu mijenjati društvo nabolje.

Na listi Times Higher Education University Impact Rankings 2021, objavljenoj 21. travnja, Sveučilište u Splitu po prvi se puta rangiralo u 10 od ukupno 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), kao jedino sveučilište u Hrvatskoj na ljestvici.


Do sada je splitsko Sveučilište bilo rangirano isključivo za 3. UN-ov cilj održivog razvoja "Zdravlje i blagostanje", a ove su godine, sukladno prikupljenim podacima, po prvi puta rangirani u čak 10 ciljeva. Navedeno pokazuje brigu splitskog Sveučilišta o održivom razvoju našeg društva te posebno ukazuje na područja u kojima ostvaruju značajni doprinos.


Naime, ovo je rangiranje pionirska inicijativa UN-a za priznavanje društvenog i ekonomskog učinka sveučilišta diljem svijeta, na temelju Ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda. Koriste se precizni kriteriji kako bi se osigurala sveobuhvatna i uravnotežena usporedba u tri široka područja: istraživanju, utjecaju na širu zajednicu i upravljanju.


Fakulteti mogu mijenjati društvo nabolje


Times Higher Education razvio je ovaj tip evaluacije jer sveučilišta smatra velikom pokretačkom silom u društvu, institucijama koje mogu mijenjati društvo nabolje, generirati mogućnosti u svom okruženju, smanjiti ekonomske razlike, utjecati na svijest o okolišu i obrazovati širu populaciju o važnosti konstantnog rada na postizanju ciljeva održivog razvoja. Broj institucija koje sudjeluju u rangiranju povećan je za gotovo 50%, na 1249 ove godine, zabilježen je i značajan porast broja prijavljenih SDG-ova, a postroženi su i kriteriji za evaluaciju dokaza.


Održivost je jedno od temeljnih načela u Strategiji Sveučilišta, a sudjelovanje u ovom rangiranju omogućava nam kontinuirano praćenje našeg doprinosa društvu, usporedbu i razmjenu praksi s najboljim sveučilištima te poticaj za daljnji napredak u svim segmentima djelovanja sveučilišta.


Najbolje rezultate Sveučilište u Splitu je postiglo za UN-ov cilj 16: Mir, pravda i snažne institucije (301-400), zatim za cilj 11: Održivi gradovi i zajednice (401-600), cilj 8: Dostojanstveni rad i gospodarski rast (401-600) te cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura (401-600).


Za primjerice SDG 16, bilo je značajno što su brojni znanstvenici sa sveučilišnih sastavnica, u suradnji s Vladom RH i lokalnom zajednicom, aktivno uključeni u izradu razvojnih strategija i planova, primjerice sveučilišni stručnjaci izrađuju Strategiju razvoja grada Splita, Sveučilišni odjel za studije mora sudjeluje u radu Povjerenstva pri Ministarstvu poljoprivrede te u radu Radne skupine za izradu prijedloga Plana upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama i Plana upravljanja za ribolov okružujućim mrežama plivaricama itd.


Za dobar plasman u cilju 11 Sveučilište je prijavilo aktivnosti vezane za promicanje održivog modaliteta putovanja (commuting), tj. Fakultet arhitekture i građevinarstva sudjeluje u provedbi Interreg projekta DEEP-SEA čiji je cilj upozoriti na visoko onečišćujuće oblike transporta (automobili, brodski motori s endotermnim izgaranjem), potaknuti i ponuditi čišće (održivije) oblike transporta. Također, u studentskim domovima "Dr. Franjo Tuđman", "Bruno Bušić" i "Hostel Spinut" čak 70 posto smještaja je namijenjeno studentima čiji kućni budžet ne prelazi 65% nacionalnog prosjeka, kao i za studente s invaliditetom. Posebno je prepoznat doprinos očuvanju kulturne baštine te veliki broj umjetničkih događanja kojima Sveučilište obogaćuje svoju zajednicu.


Umjetnička akademija u Splitu (UMAS) priređuje velik broj izložbi, koncerata, predstava projekcija, ljetnih škola i radionica svojih studenata, ali i profesora. Spomenuti događaji se održavaju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a na godišnjoj razini ih se održi više od stotinu. Također, UMAS je nositelj i sudionik niza projekata koji imaju za cilj očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Sveučilišna galerija "Vasko Lipovac", smještena u sklopu Sveučilišnog Kampusa, otvorena je za javnost te svi zainteresirani mogu posjetiti izložbe, radionice i predavanja, dok splitska Sveučilišna knjižnica čuva osobne arhive lokalnih arhitekata, političara i ostalih osoba važnih za povijest Splita. Serija kataloga, bazirana na ovim arhivima, objavljena je i nalazi se u otvorenom pristupu (Open Access).


Sveučilište u SplituTimes Higher EducationUniversity Impact Ratingsdruštveni i ekonomski učinakEUciljevi

Prati nas na Instagramu!