Vodič za brucoše

'Zbog ovog idem u Irsku': Ekonomski fakultet u Zagrebu je 'preko noći' uveo drugačiji studijski program pa su se studenti 4. godine našli u nepovoljnom položaju

MojFaks | Akademska četvrt, 20.09.2018.'Zbog ovog idem u Irsku': Ekonomski fakultet u Zagrebu je 'preko noći' uveo drugačiji studijski program pa su se studenti 4. godine našli u nepovoljnom položaju

Studenti 4. godine Ekonomije u Zagrebu smatraju da su oštećeni te da im je nanesena velika nepravda od strane fakulteta. Riječ je o tome da fakultet u novoj Odluci o studentskim participacijama i naknadama za akademsku godinu 2018./2019. kaže da trenutni studenti 4. godine koji do 30. rujna ne završe studij, a ako žele magistrirati i imati visoku stručnu spremu, moraju se prebaciti na Integrirani studij gdje će imati minimalno 6 ispita razlike. Ono što studenti smatraju skandaloznim jest da se Odluka donijela 'preko noći' i to u lipnju kada se nisu niti mogli prilagoditi novonastaloj situaciji.

Ekonomski fakultet u Zagrebu novom je "Odlukom o studentskim participacijama i naknadama za akademsku godinu 2018./2019." razljutio studente 4. godine. Naime, riječ je o tome da će se spomenutom Odlukom sada studenti trenutne 4. godine morati upisati Integrirani studij, što zapravo znači da od sljedeće akademske godine (2019./2020.) fakultet onemogućuje izvođenje diplomskog studija za sve smjerove "starim" studentima koji su studirali po programu "4+1", pa svi koji žele biti magistri, odnosno, visoka stručna sprema, moraju upisati integrirani studij. Dotični studij sa sobom vuče i minimalno 6 ispita razlike, koji se ne plaćaju prilikom dopisa, no, tko ne položi sve predviđene ispite, morat će platiti tu dodatnu godinu. Studentima je sporno što dobivaju dodatnu godinu u kojoj je nemoguće, tvrde studenti, položiti 15 ispita pa su samim time u situaciji da će morati platiti godinu jer će ju, jednostavno rečeno, pasti.

Foto: Darko Ba/arhiva MojFaks

Zbog toga su pokrenuli peticiju jer smatraju da su oštećeni te stjerani u kut. Studenti kažu da ih novi "5+0" (što i čini integrirani studij) program na neki način prisiljava da ili ostanu na "bacc" tituli ili da svoje visoko obrazovanje nastave u Zaboku ili u Opatiji gdje se prakticira program "4+1" po kojem su do sada studirali, jer je na svim drugim fakultetima u Hrvatskoj program i dalje bolonjski, dakle "3+2". K tome, studenti kažu da im je time uskraćeno pravo upisivanja 5. godine, što je osobito velik problem jer su krenuli sa studijem dok ta Odluka nije vrijedila.


Ono što studenti također smatraju iznimno upitnim jest datum donošenja Odluke jer je donesena u lipnju što znači da su ostali zatečeni novonastalom situacijom. Studenti smatraju da se ovako radikalne i važne odluke ipak moraju donijeti nešto ranije kako bi se studenti stigli pripremiti i položiti sve ispite do zadanog roka. Iako se na fakultetu studentima pravdaju da sve Odluke donose u lipnju, studenti se bune zbog toga što misle da se tako specifične odluke o kojima ovisi njihovo akademsko obrazovanje ne bi smjele donositi tako kasno. Njih ne zanima što je praksa donošenja u lipnju jer se pitaju kako da u tri ili četiri ispitna roka polože sve što nisu u protekle dvije godine.

Studenti su ljuti jer sada neće završiti fakultet po programu koji su upisali te misle da im je učinjena nepravda jer Odluka krši Statut fakulteta


U razgovoru s ljutim studentima doznajemo da su oni uočili nekoliko nelogičnosti kada je riječ o spomenutoj Odluci i uvođenju novog programa. Prva jest činjenica da će studenti prebacivanjem dobiti u prosjeku šest glavnih ispita razlike (što čini skoro cijelu akademsku godinu). Druga nelogičnost leži u tome da se studentima neće priznati završni rad koji su neki već napisali i predali, a također ga i plaćali pri upisu 4. godine i svakim produžavanjem iste (što je iznos od 480 kn). Rad se mora prenositi i plaćati jer se on može riješiti tek nakon što se polože apsolutno svi ispiti. Naši sugovornici smatraju da su, uz ponavljače, oštećeni i sadašnji studenti 4. godine preddiplomskog studija koji su trebali upisati smjer, odnosno, magisterij na 5. godini jer im nije omogućeno polaganje jedne akademske godine dvije godine, kako je to po bolonji i propisano. Odnosno, prema Odluci, oni mogu studirati 4. godinu dvije godine, ali ne mogu više upisati magisterij i 5. godinu po programu po kojem su i upisali ("4+1") bez da dobiju dodatne ispite razlike jer ih novi studijski program tjera da upišu Integrirani studij.

Foto: Darko Ba/arhiva MojFaks

Preostale opcije koje studenti trenutno imaju im se uopće ne čine dobrima jer podrazumijevaju da bi trebali završiti samo četiri godine i ostati na "bakalarskoj" tituli što znači da s ostvarenih 240 ECTS bodova studenti postanu "bacc" što imaju studenti na svim ostalim sveučilištima sa stečenih 180 ECTS bodova. Niti druga opcija im se ne sviđa jer ona znači završavanje turizma u Opatiji ili Zaboku, iako su htjeli završiti samo jedan od osam smjerova na EFZG-u poput primjerice Analize i poslovnog planiranja, Ekonomije, Financija itd. Nije im drago niti to što kao opciju imaju upisivanje integriranog studija (jer sada su na kraju 4. godine, odnosno preddiplomskog studija) pa samim time i polaganje dodatnih šest ispita koji variraju ovisno o željenom smjeru, tek onda slijedi upisivanje 5. godine.


"Ono što je žalosno u toj priči je da su studenti toliko već naviknuti na nepravde i promjene studijskih programa da im je jedino važno da ne moraju platiti dodatne ispite ili godinu, a nije im važno što im se dodaje naknadno veliki broj ispita i što im se prisilno produžava studiranje. Neki bi platili i 10 000 kuna samo da ne moraju polagati razlike predmeta i da se što prije riješe faksa, dok se drugi samo nadaju da ne moraju ništa platiti pa makar i polagali još dvije godine razlikovne kolegije. Tužno.", komentirala je studentica 4. godine EFZG-a.

Također, studentima je sporno i to što se Odluka kosi sa Statutom EFZG-a. Članak 44. Statuta kaže: "Prava i obveze studenta su (...) dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom sveučilišta i fakulteta" pa se studenti pitaju što se događa u situaciji kada fakultet izmijeni program i rokove na štetu vlastitih studenata? K tome, pitaju se i je li ugovor valjan ako se ispostavi da je student doveden u zabludu da će moći završiti program "4+1", a onda mu se ta plus jedna godina prema potpisanim uvjetima naknadno onemogući? Studentsku peticiju protiv ove Odluke potpisalo je 393 studenta.

Članak 44. Statuta EFZG-a... izvor: efzg.hr

"Nije u redu da fakultet tako samovoljno donosi odluke i svakih par godina mijenja studijske programe, a uvijek na štetu studenata. Odlučili smo se suprotstaviti tome načinu funkcioniranja i izboriti se za svoja prava. Preko pokrenute peticije tražimo da sadašnjim studentima 4. godine preddiplomskog studija koje bi, prema njihovim uvjetima, oštetili, da im daju nekakve beneficije, da pomognu tim ljudima da završe po starom programu koji su i upisali, a ne da idu na njihovu štetu! Eto, zbog ovakvih slučajeva između ostalog mladi i odlaze u Irsku ili Njemačku. Otići ću i ja", kazala nam je jedna od nezadovoljnih studentica.K tome, studenti potežu i pitanje valjanosti uvođenja integriranog studija prema načelima bolonje. Prvotni smisao je bio omogućiti studentima da preddiplomski studij završe na jednom fakultetu, a onda magisterij mogu završiti na bilo kojem drugom fakultetu. Uvođenjem integriranog sustava ("5+0"), studenti se vežu da svih 5 godina moraju završiti na EFZG-u i nemaju više mogućnost završavanja magisterija na nekom drugom fakultetu pa su zato studenti i frustrirani.

Nakon sastanka s prodekanom studenti i dalje zabrinuti


Nezadovoljni studenti imali su sastanak s prodekanom Božidarom Jakovićem kako bi pronašli zajedničko i najbolje rješenje za studente. No, kako nam kažu studenti, i nakon sastanka s prodekanom su zabrinuti. Smatraju da prodekan tumači donesenu odluku na način koji odgovara fakultetu i tvrdi da studenti imaju izbor, da se išlo u njihovu korist, a zapravo, nemaju izbora.


Tijekom susreta s prodekanom studenti su, kako tvrde, možda isposlovali da se otvore neka dva najpoželjnija smjera pa barem nešto da završe, a u igru je ušao i studij na engleskom. Prema priči studenata, prodekan Jaković je predložio eventualnu mogućnost prebacivanja starih studenata na normalnu 5. godinu magisterija (koji će se jedini izvoditi po starom programu) ali na engleskom jeziku, što se naravno studentima nije svidjelo jer godina studija košta 28 000 kuna. U tome slučaju, ukoliko se prilagodi cijena 5. godine cijeni diplomskog studija (7 200 kn), studenti su opet zakinuti za željene smjerove za koje su se pripremali kroz izborne predmete i pisanje završnog rada. Studenti spominju da bi bilo fer da im se omogućio upis normalnog magisterija po programu 4+1 i s pripadajućim smjerovima i sljedeće akademske godine, dakle 2019./2020.

S fakulteta poručuju: "Niti jedan student neće biti zakinut!"


Zbog ove teme kontaktirali smo prodekana Jakovića i EFZG pa smo dobili i odgovor. Ivana Obad, stručna savjetnica za odnose s javnošću na EFZG-u, kazala nam je da studenti neće biti zakinuti te da će se svakome pristupiti individualno kako bi se našlo najbolje rješenje.

Foto: Darko Ba/arhiva MojFaks

"Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji pokrenut je upravo na inicijativu studenata Ekonomskog fakulteta, a izvodi se od akademske 2015/2016. godine. Naime, pokazalo se da tržište nije prepoznalo prvostupnike te da više od 90% studenata koji završe preddiplomski sveučilišni studij upisuju zadnju godinu diplomskog studija. Između ostalog, ovaj model donio je i određene uštede studentima, pa tako više nemaju troškove dva upisa i dvije promocije.
Integrirani sveučilišni studiji izvode se i na drugim sastavnicama Sveučilišta, kao npr. Pravnom fakultetu. Svi studenti mogu završiti studijski program u zakonski propisanom roku.

Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svim studentima 4. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije i preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomije, koji u propisanom roku ne završe studij, omogućeno je da: 1) nastave i završe preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije do zaključno 30. rujna 2019., 2) molbom zatraže prelazak na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomije, 3) molbom zatraže prelazak na preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije

Sve Odluke Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesene su uz suglasnost predstavnika studenta koji su dio Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta. Također ističemo da niti jedan student neće biti zakinut te će se svakom pristupiti individualno kako bi se pronašlo najbolje rješenje za nastavak studija."
, odgovorili su nam s EFZG-a.

Studenti smatraju kako su navodi s fakulteta da "niti jedan student neće biti zakinut te će se svakom pristupiti individualno" vezani samo i isključivo uz priznavanje već položenih izbornih predmeta nakon što se već prebace na integrirani studij i, zapravo, ne pomažu u tome što će dobiti gotovo jednu cijelu godinu ispita razlike za položiti i što moraju promijeniti studijski program ako žele biti visoka stručna sprema. U slučaju prelaska na Integrirani studij, smatraju da već jesu zakinuti.

Izvor: Pixabay

Studenti EFZG-a kažu da će biti ustrajni u svojoj borbi pa su uputili pismo i rektoru Sveučilišta u Zagrebu, Damiru Borasu, kako bi ga upoznali sa situacijom te od njega zatražili pomoć.

Ivana Petrić
foto: efzg.unizg.hr


Ekonomski fakultet u ZagrebuEFZGstudentinepovoljan položajodluka


Prati nas na Instagramu!