Moj Faks u Karijera

Student si ekonomije i još uvijek ne možeš pronaći studentski posao? HANFA objavljuje natječaj za praksu!

Evo detalja o praksi kojom se može lakše usmjeriti u karijeri

28. travnja 2023 10:22
Student si ekonomije, prava, matematike ili fizike? Ovo je odlična prilika za tebe!

Student si ekonomije, prava, matematike ili fizike? Ovo je odlična prilika za tebe! Foto: Canva

Želite li vidjeti i iskusiti kako ono što učite u teoriji izgleda u praksi? Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) provodi nadzor nad sudionicima financijskih tržišta kao što su društva za osiguranje, mirovinska društva, investicijska društva, bura itd. i u potrazi je za studentima koji bi od od lipnja do rujna 2023. obavljali stručnu praksu.

1. Uvjeti za prijavu:

 • status redovitog studenta
 • upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama Hanfe – studij ekonomije, prava, matematike ili fizike
 • redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obveza)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
 • hrvatsko državljanstvo.

2. Kriteriji odabira:

 • podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama Hanfe
 • visina prosjeka ocjena
 • procjena motivacije i interesa.

3. Potrebni dokumenti:

 • životopis
 • uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obvezna (ako je na stranom jeziku, potreban je prijevod ovlaštenog sudskog tumača)
 • dokaz o statusu redovitog studenta
 • dokaz o položenim ispitima i ocjenama
 • domovnica.

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju uvjeta i kriterija odabira, odabranim studentima bit će omogućeno obavljanje studentske stručne prakse u HANFA-i u trajanju od 10 do 15 radnih dana.

Praksa će se obavljati od lipnja do rujna 2023., a nakon završetka studentu će biti izdana odgovarajuća potvrda. Za obavljanje prakse studentima se ne plaća naknada niti se podmiruju bilo kakvi drugi povezani troškovi (prijevoz, smještaj i sl.).

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti popunjavanjem elektroničke prijavnice uz dostavu svih traženih dokumenata u digitalnom ili skeniranom obliku. Rok za prijavu je 3. svibnja 2023. godine.

 

Još vijesti