M. P. u Nakon predavanja

Pogledajte kako ovo Sveučilište obilježava 50 godina postojanja

Kroz dijalog, predstavu i film nastoje promicati teme rodne ravnopravnosti i jednakosti.

15. ožujka 2023 15:54
Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost Foto: Magda Ehlers/Pexeles

Povodom obilježavanja 50 godina postojanja Sveučilišta u Rijeci, od 16. do 23. ožujka organizira se Festival rodne ravnopravnosti   ̶  ROAR, a sve to u sklopu projekta za podršku i provedbu planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima   ̶  SPEAR, piše na portalu Novi list.

Bogati program Festivala obuhvaća događanja koja kroz dijalog, predstavu i film nastoje promicati teme rodne ravnopravnosti i jednakosti, a namijenjena su širokom krugu sudionika i raznim dobnim skupinama sveučilišne i šire zajednice.

Festival započinje s predstavom „Boja odgoja“, a nastavlja se s predavanjem o razumijevanju pojma toksične muškosti i utjecajima popularne kulture za studente. U sklopu Festivala u Art-kinu će se održati filmske večeri koje će započeti s razgovorom o ženama i filmovima.

Festival ROAR će se održati uz podršku partnera iz zajednice nekoliko gradskih i sveučilišnih lokacija, a dio je aktivnosti koje Sveučilište provodi u okviru spomenutog projekta financiranog iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije.

Također, Sveučilište u Rijeci je kreiralo svoj plan rodne ravnopravnosti, a samim time su i doprinijeli harmonizaciji života članova i članica sveučilišne zajednice. Program Festivala i sve ostale pojedinosti možete vidjeti ovdje.