M. P. u Postani student

Važno za sve maturante! Zagreb je bogatiji za jedan studij, a takav program jedini je u Hrvatskoj

Povezuje informatička znanja i poslovne vještine.

10. svibnja 2023 12:11
Informacijska tehnologija i digitalizacija poslovanja

Informacijska tehnologija i digitalizacija poslovanja Foto: Miha Creative/Shutterstock

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu ima dobre vijesti, od akademske godine 2023./2024. svoj stručni prijediplomski studij „Informacijska tehnologija i digitalizacija poslovanja“ izvodit će i u Zagrebu. 

Studij će se i dalje odvijati u Varaždinu i Sisku, ali svoje centre u Križevcima i Zaboku sada seli u Zagreb. Spomenuti studij će se održavati u modernom prostoru Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Svetošimunska cesta 23.

Ovo je jedini fakultet u Hrvatskoj koji povezuje informatička znanja i poslovne vještine, a svoje je studije nedavno u potpunosti osuvremenio te uveo nove inovativne koncepte poučavanja na sve razine. Djelatnici fakulteta nastoje pratiti trendove brzorastućeg IT sektora i suvremenog tržišta rada, a samim time su i prepoznali sve veću potražnju za kadrom koji će se obrazovati na području glavnog grada Hrvatske.

Studij će se moći upisivati na ljetnom i jesenskom roku ove godine, radi se o suvremenom studiju koji uvodi nova dva smjera – Razvoj aplikacija i Informatička podrška u poslovanju. Sve ostale informacije i popis predmeta navedenih studija možete vidjeti na službenim stranicama Fakulteta.