P.S. u Postani student

Jedna europska država počinje zatvarati vrata za strane studente – sve zbog prevelike zainteresiranosti

Navodno će se uskoro uvesti slušanje kolegija isključivo na njihovom, a ne na engleskom jeziku!

5. svibnja 2023 16:21
Amsterdam, Nizozemska.

Amsterdam, Nizozemska. Foto: Gaurav Jain/Unsplash

Nizozemski ministar obrazovanja, Robbert Dijkgraaf, krajem travnja uputio je službeni dopis i apel njihovim sveučilištima, s obzirom na problem s kojim se susreću.

Naime, ministar će Sveučilištima u Nizozemskoj omogućiti veću kontrolu nad prijemom stranih i međunarodnih studenata jer se njihov broj, iz godine u godinu, sve više povećava, a mjesta je sve manje. Kako piše Times Higher Education, ova velika količina inozemnih studenata stvara pritisak na djelatnike nizozemskih sveučilišta, ali i na njihove veće gradove koje „zatrpavaju“ inozemni studenti, poput Amsterdama.

Dok s druge strane postoje gradovi koji čekaju prijem stranih studenata, ali je interes za njihove fakultete manji, s obzirom na popularnost većih gradova.

Zatvaranje prijava za EU studente

Samim time, uvedene su prve mjere kojima će neki popularni smjerovi, kao što su političke znanosti i psihologija, za kojima inozemni studenti pokazuju interes prilikom prijave na nizozemska sveučilišta, dobiti mogućnost „zatvaranja“ lista za sve kandidate koji su izvan Europske unije.

To je jedan od početnih i prvih koraka koji će se provesti, kako bi se smanjila količina inozemnih studenata na nizozemskom području.

„Koristeći ovaj ciljani, dugoročni pristup, želim spriječiti da kvaliteta obrazovanja na našim fakultetima i sveučilištima bude pod tolikim pritiskom da se potkopa naša vodeća međunarodna pozicija. Moj cilj je ojačati tu poziciju“, rekao je Robbert Dijkgraaf, nizozemski ministar znanosti i obrazovanja.

Uvođenje i predavanja isključivo na nizozemskom

Osim ovog početnog koraka, Dijkgraaf radi i na izradi novog zakona koji će propisivati obavezno znanje nizozemskog jezika za sve studente, osim izuzetaka kojima će se ipak omogućiti predavanja na nekom drugom jeziku.

izvor: www.timeshighereducation.com