M. P. u Postani student

Odlične vijesti za maturante jednog grada na obali – dopusnica za studij Sestrinstva

Veleučilište je ispunilo sve tražene uvjete.

10. svibnja 2023 13:21
Studentica na vježbi

Studentica na vježbi Foto: Vladimir Borovic/Shutterstock

Nakon 10 godina priprema i nastojanja da se pokrene izvođenje studijskog programa stručnog prijediplomskog studija Sestrinstva, Veleučilište u Šibeniku je konačno dobilo dopusnicu od Ministarstva znanosti.

Za novinare Šibenik Newsa govorio je dekan tog veleučilišta, dr. sc. Ljubo Runjić: „Treća sreća, sjećam se da je prvi zahtjev za otvaranje tog studija poslan 2012. godine kada sam ja bio asistent, evo uspjeli smo iz trećeg puta.“, a dodaje i kako je sretan što se to dogodilo upravo za vrijeme njegovog mandata.

Spomenuto Veleučilište je ispunilo sve tražene uvjete, a zaposlili su troje stalnih predavača, jednu kolegicu iz Medicinske škole i dvije iz bolnice Šibenik. Zahvaljujući financijskoj pomoći opremili su kabinete, u sljedećoj akademskoj godini upisat će 40 kandidata, a među njima će biti 20 izvanrednih studenata.

U planu je povećati broj upisnih mjesta i priprema diplomskog studija Sestrinstva i još neke studije iz zdravstvenog sektora. Ovim potezom je u cilju privući što veći broj studenata na obrazovanje u Šibeniku, a samim time i podizanje cjelokupne kvalitete obrazovanja u tom Gradu, stoji na mok.hr.