Mojfaks.hr u Akademska četvrt

Hrvatsko katoličko sveučilište pokreće studij medicine – godina košta 38 tisuća kuna

Kako javljaju s HKS-a, ove će jeseni upisati prvu generaciju studenata medicine.

7. svibnja 2021 12:57
Slika nije pronađena

Slika nije pronađena Foto: MojFaks

Hrvatsko katoličko sveučilište u akademskoj godini 2021./2022. započet će s izvođenjem Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.


Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske za izvođenje studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina izdanoj 12. lipnja 2020. godine.


Kako tvrde s HKS-a, katolička sveučilišta diljem svijeta poznata su i po svojim studijima medicine. Po uzoru na najsuvremenije koncepcije sličnih studija u Europi i svijetu nastao je i studij Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovaj studij nastoji u Hrvatsku uvesti inovativan sustav suvremene medicinske izobrazbe koja ustraje na razvijanju humanističkih aspekata medicine, skrbi usredotočenoj na bolesnike te društvenoj odgovornosti i ranom uvođenju studenata u kliničku nastavu.


360 ECTS bodova, 43 upisna mjesta


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina traje šest godina. Studenti tijekom studija ostvaruju ukupno 360 ECTS bodova, a nakon završetka studija stječu akademski naziv doktor odnosno doktorica medicine.


U prvu godinu planira se upisati do 43 studenta, od čega je upisna kvota za državljane Europske unije 40 studenata. Jedno je upisno mjesto predviđeno za strane državljane, potom za pristupnike s pravom prednosti te za Hrvate izvan Republike Hrvatske.


38 tisuća kuna po godini


Administrativni trošak prijave upisa za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina iznosi 250 kuna. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40. upisnog mjesta obavezno podmiruju troškove upisa od 300 kuna po godini studija te troškove djelomične participacije u troškovima studiranja od 38.000 kn po godini studija.


Za upis na studij medicine razrađeni su opći i dodatni uvjeti upisa, detaljno opisani na mrežnim stranicama Sveučilišta. Pristupnici će na državnoj maturi trebati položiti u obveznom dijelu predmete Hrvatski jezik, Matematiku i strani jezik na A razini te u izbornome dijelu predmete Kemija, Fizika i Biologija. Za uspješan upis potrebno je proći i pristupni intervju na kojem će se vrednovati motiviranost za studij i dodatna postignuća. Sve informacije o upisu na studij medicine dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta kao i na platformi Postani student.


Osim na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta velik dio nastave studija medicine izvodit će se u zdravstvenim ustanovama. Za potrebe izvođenja nastave Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo je niz sporazuma ili ugovora o suradnji s kliničkim ustanovama u Zagrebu, općim bolnicama u Karlovcu, Koprivnici, Bjelovaru, Gospiću, Varaždinu, Sisku, Šibeniku, Čakovcu i Požegi, sa specijalnim bolnicama u Zagrebu i Strmcu, kao i s drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim znanstvenim institucijama. Detaljan popis objavljen je na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.


Na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta održanoj u  srijedu 20. travnja 2021. za dekana je izabran prof. dr. sc. Dalibor Karlović, redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta i predstojnik Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.