Mojfaks.hr u Akademska četvrt

Ništa gmail ili hotmail: Na ovom domaćem fakultetu profesori smiju ignorirati vaš mail ako ste ga poslali s privatne adrese

Komunikacija se između profesora i studenata na fakultetu, osim uživa, odvija i preko elektroničke pošte. Jedan od prvih zadataka studenata po dolasku na studij je 'skupljanje' mailova profesora kako bi se kasnije mogli javiti s pitanjima ili nejasnoćama, a jedan zagrebački fakultet novom je odlukom odlučio stati na kraj slanju mailova s privatne adrese. Također, profesori koji dobiju mail koji nije s domene fakulteta, imaju ga pravo ignorirati.

14. studenog 2018 16:41
Ništa gmail ili hotmail: Na ovom domaćem fakultetu profesori smiju ignorirati vaš mail ako ste ga poslali s privatne adrese

Ništa gmail ili hotmail: Na ovom domaćem fakultetu profesori smiju ignorirati vaš mail ako ste ga poslali s privatne adrese Foto: MojFaks

Pravni fakultet u Zagrebu, odnosno dekan, Igor Gliha, donio je "Odluku o korištenju sustava elektroničke pošte na domeni student.pravo.hr". Odluka je donesena 7. studenog 2018. na temelju čl. 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u njoj stoji da studenti moraju komunikaciju putem elektroničke pošte s nastavnicima i administrativnim službama fakulteta, koristiti račun elektroničke pošte koji im je dodijeljen na fakultetu, unutar domene student.pravo.hr (ime.prezime.student@pravo.hr).

Izvor: pravo.unizg.hr

U drugoj točki Odluke piše da profesori nisu dužni uzimati u obzir poruke studenata poslane s drugih računa elektroničke pošte, a studenti su dužni redovito provjeravati svoje mailove. Neki studenti Pravnog fakulteta Odluku nisu dočekali baš blagonaklono jer smatraju da profesori i ovako ne odgovaraju na mailove, bilo da je riječ o mailovima s privatne adrese ili ovih "službenih" studentskih mailova.


"Niti nam je itko ikada pokazao kako se točno koristi taj mail, a ako ćemo otvoreno i iskreno, polovica studenata ne čita te obavijesti referade i nastavit će pisati sa gmail-a i sličnih domena, a profesori će to koristiti kao izliku za neodgovaranje, premda će i oni nastaviti ne odgovarati na svoje mailove kao i prije.", prokomentirala je jedna od studentica.

Sličnu odluku ima i zagrebački PMF... izvor: math.pmf.unizg.hr

...kao i Odjel stručnih studija Sveučilišta u Splitu... izvor: oss.unist.hr

Premda se možda ova Odluka čini neuobičajenom, na nekim fakultetima u Hrvatskoj zbilja vrijedi princip da se komunikacija između profesora i studenata mora voditi preko "službenog" maila. Tako primjerice na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu donesena slična odluka i to 24. rujna 2018. Potpisala ju je dekanica Aleksandra Čižmešija, a u Odluci isto tako piše da profesori nisu dužni odgovarati na mailove koji nisu poslani s maila PMF-a. Odluka na istom tragu donesena je i 11. srpnja 2018. na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu te ju potpisuje pročelnik Odjela, Ivan Akrap.

Prodekan s Pravnog fakulteta objasnio nam je razlog donošenja Odluke


Kako bismo saznali zašto je Odluka donesena, kontaktirali smo Pravni fakultet u Zagrebu pa nam je prodekan Marko Jurić odgovorio na pitanje. Prodekan Jurić nam je objasnio da je jedan od razloga za korištenje maila s domene fakulteta taj što profesori ne mogu pouzdano utvrditi identitet osoba koje se obraćaju s različitih privatnih internetskih adresa e-pošte. Kaže da u takvim okolnostima, djelatnici fakulteta nisu u mogućnosti dijeliti e-poštom informacije koje su zaštićene kao osobni podaci, što u konačnici ima negativan utjecaj i na studente budući da za neke informacije koje bi mogli dobiti putem e-pošte moraju dolaziti osobno u referadu.

Izvor: kbf.unizg.hr

"U okviru nastave često se ukazuje potreba za komunikacijom putem e-pošte između nastavnika i studenata. Međutim, fakultet ne raspolaže ažurnim evidencijama privatnih e-mail adresa studenata, pa je komunikacija zbog toga otežana. Ovo nastavnike dovodi u situaciju da moraju na nastavi prikupljati privatne adrese studenata i samostalno izrađivati mailing liste, što predstavlja nepotreban organizacijski i administrativni teret. Isto tako, informacijski sustavi koje fakultet koristi imaju mogućnost automatskog slanja obavijesti (rezultati ispita, obavijesti relevantne za nastavu i sl.), što predstavlja korisnu opciju i za studente i za administraciju fakulteta. Međutim, neki od ovih sustava nemaju mogućnost slanja obavijesti na privatne e-mail adrese studenata, pa je komunikacija u tom smislu bitno otežana ili onemogućena. Konačno, mail sustav na domeni student.pravo.hr vodi se na iznimno kvalitetnoj tehnološkoj platformi (Google Suite), koja pruža mnoštvo naprednih i korisnih opcija (neograničena pohrana podataka u cloudu, kalendari, aplikacije za dijeljenje dokumenata, alat za e-učenje, itd.) za studente našeg fakulteta. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smatramo da možemo u bitnome unaprijediti izvođenje nastave korištenjem ovih alata, a ta mogućnost ne postoji ako studenti ne koriste sustav o kojem je riječ.", pojasnio je prodekan Marko Jurić.

...\'Zbog ovog idem u Irsku\': Ekonomski fakultet u Zagrebu je \'preko noći\' uveo drugačiji studijski program pa su se studenti 4. godine našli u nepovoljnom položaju...


...Nakon našeg članka o MEV-u promijenili Odluku: Studenti tvrde da ih veleučilište nije upozorilo na povećanje školarine - neki odustaju od studija...


Jurić napominje da studenti i dalje imaju još jednu opciju jer studenti koji žele primati poruke e-pošte na svoje privatne račune imaju mogućnost uključiti opciju prosljeđivanja svih poruka s domene student.pravo.hr na privatnu adresu. Zbog svega napisanog, bilo bi dobro da studenti razviju naviku slanja mailova sa "službene" adrese, a ne s privatnog maila jer je vrlo velika vjerojatnost da im profesori neće odgovoriti.

Ivana Petrić
foto: Profimedia