Ivana Petrić u Akademska četvrt

Za sve koji razmišljaju o pauziranju ili promjeni faksa: Hoćete li morati ponovo polagati državnu maturu?

Scenarij da bi ponovno morali polagati sve predmete na državnoj maturi zbog upisivanja drugog fakulteta studentima predstavlja noćnu moru. Polaganje državne mature donosi veliki stres jer su rezultati uglavnom određuju hoće li se osoba upisati na željeni fakultet ili ne pa se mnogi studenti pitaju koliko dugo vrijede rezultati mature.

16. svibnja 2018 17:20
indeks, ocjene

indeks, ocjene Foto: MojFaks

Nije rijetko da osoba upiše fakultet i u pola studiranja shvati da je nezadovoljna i da ipak ondje ne želi nastaviti svoju akademsku karijeru. Srećom, u životu imamo pravo na izbor pa tako i na izbor drugog fakulteta. Glavna "prepreka", ali i uvijet za upis željenog fakulteta za većinu maturanata je državna matura (neki maturanti zbog posebnih sportskih ili natjecateljskih rezultata ostvaruju direktan upis na fakultet).

Kada biste pitali bilo kojeg maturanta ili nekoga tko je već položio državnu maturu, reći će vam da istu stvar – državna matura bila im je stres i prekretnica u životu. No, moraju li studenti koji žele upisati neki drugi fakultet ponovno polagati maturu i koliko dugo vrijeme rezultati državne mature?

Rezultati vrijede zauvijek, ali valja obratiti pažnju na prijemne ispite


Ispite koji su položeni na državnoj maturi studenti ne moraju se ponovno polagati ako želite upisati neki drugi fakultet. Naravno, imate pravo ponovno ih polagati ako za upis drugog fakulteta morate, primjerice, položiti druge predmete od ovih već položenih. Rezultati ispita vrijede trajno.

"Položene ispite državne mature, osim ako sami ne želite, ne morate ponovo polagati. Možete prijaviti samo studijske programe, a vaši će rezultati biti pridruženi automatski kad se formiraju rang liste. Rezultati položenih ispita vrijede trajno, tako da možete polagati samo one ispite koji su potrebni upisa na željeni fakultet. Rezultati položenih ispita i iz prethodne godine bit će automatizmom dodani u trenutku formiranja rang lista", objašnjeno je na stranici mojamatura.net.

...Fakulteti na kojima se traži mjesto više: Saznajte koji su studiji ove godine TOP 10 među maturantima...


...Za top studije državna matura nije dovoljna: Provjerite kako će izgledati prijemni ispiti na ovim fakultetima...


Valja napomenuti da u slučaju da osoba koja odluči ponovno polagati ispit koji je već položila, za rangiranje uzet će se zadnji rezultat (ovogodišnji), bez obzira na to je li bolji ili lošiji od prethodnoga. Isto tako, valja zapamtiti da neki fakulteti u Hrvatskoj i dalje svake godine organiziraju dodatne testove provjere specifičnih znanja (prijemne ispite) pa bi se i za njih trebali dodatno pripremiti i na njima postići dobar rezultat kako biste osigurali upis na željeni fakultet.

Neki od tih fakulteta su Kineziološki fakultet u Zagrebu s testiranjem posebnih sposobnosti, Medicinski fakultet u Zagrebu, Osijeku i Splitu (u Osijeku će se odviti test iz psihomotorike, u Zagrebu test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije...).

Prijemni će također imati Filozofski fakultet u Zagrebu s testom intelektualnih sposobnosti kao i Hrvatski studiji s testom apstraktnog mišljenja. Posebne sposobnosti provjeravat će se i na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a razredbeni ispit od tri sata pripremljen je za buduće studente FSB-a.

Zbog toga se preporuča da se svaki student raspita o ovakvim dodatnim provjerama znanja koje možda uvjetuju fakulteti na koje se planiraju prebaciti ili se na njih upisati nakon završenog dodiplomskog ili diplomskog studija.