Mojfaks.hr u Postani student

Već 10 godina iskaču kao iz paštete: Ovo su pitanja koja se najčešće ponavljaju na državnoj maturi

Da bi svim maturantima u Republici Hrvatskoj isti dan i u isto vrijeme bilo omogućeno pisanje najvažnijega obrazovnog ispita – ispita državne mature, za to je zaslužno mnogo rada i truda iza kulisa cijeloga procesa. Iza svega stoji dugotrajan i predan rad svih uključenih...

5. ožujka 2020 14:54
Već 10 godina iskaču kao iz paštete: Ovo su pitanja koja se najčešće ponavljaju na državnoj maturi

Već 10 godina iskaču kao iz paštete: Ovo su pitanja koja se najčešće ponavljaju na državnoj maturi Foto: MojFaks

U izradi ispitnih pitanja sudjeluju stručne radne skupine koje pomno sastavljaju, analiziraju i odlučuju o odabiru najrelevantnijih pitanja koja moraju odgovarati obrazovnim ishodima, kognitivnoj razini i procijenjenoj težini. Oni u svakoj inačici ispita procjenjuju težinu svakoga zadatka na ispitu uzimajući u obzir da ga učenik treba moći ispravno riješiti. Važno je da ispitna pitanja budu primjerena zadanom obrazovnom ishodu te da budu jasno oblikovana i konkretna te se u njima ne smije isticati dio sadržaja koji može upućivati na točan odgovor.  

Svake se godine izrađuju novi (autorski) ispitni zadaci, no ponekad je, ovisno o složenosti samoga predmeta, teško izraditi pitanje koje se u potpunosti razlikuje od nekog već postavljenoga pitanja unatrag 10 godina, otkad se državna matura počela provoditi u Hrvatskoj. 

Upravo smo iz toga razloga provjerili ponavljaju li se i u kojoj mjeri pitanja na ispitima državne mature? U arhivi provedenih ispita NCVVO-a, analizirali smo ispite državne mature unatrag 10 godina iz obveznog predmeta – hrvatski jezik viša razina te 3 izborna predmeta – biologija, psihologija te politika i gospodarstvo.

...STIGLE BROJKE: Ovo su najpopularniji i najmanje popularni predmeti na državnoj maturi 2020. godine...


Važno je da prije polaganja bilo kojega ispita državne mature pozorno proučite Ispitne kataloge koje možete pronaći na službenim internetskim stranicama NCVVO-a. 


foto: Shutterstock@LStudioStock

U ispitnim su katalozima jasno naznačena sva područja ispitivanja te objašnjeni svi sadržaji, kriteriji te načini ispitivanja i vrednovanja na višoj i osnovnoj razini, a prema njima možete jasno uvidjeti na koje gradivo morate obratiti veću pozornost te utrošiti više odnosno manje vremena za učenje i pripremanje. 

Hrvatski jezik


Matura iz hrvatskoga jezika obavezna je te je svaki godine prijavi i velik broj maturanata. Prema podacima NCVVO-a, ovogodišnjih je 20 205 kandidata prijavilo višu razinu. 

Pregledavajući ispite unatrag 10 godina, uzeli smo u obzir višu razinu. Ponavljanja književnih predložaka ima, no gotovo se nikad ne pojavi identičan ulomak književnoga teksta ili pak lirske pjesme. No, pronašli smo neka identična pitanja uz koja, već sad, možete ponoviti gradivo koje će vas zasigurno dočekati i na ovogodišnjoj maturi iz hrvatskoga jezika. 
 
Na 3 ljetna roka, pojavilo se pitanje u kojem morate prepoznati stihove lirskih pjesama i povezati ih s odgovarajućim autorima. Među njima pronašao se uvijek isti stih za prepoznavanje. 

1. Tko je autor sljedećih stihova?
 ... I lije na uglu petrolejska lampa/ Svjetlost crvenkastožutu/ Na debelo blato kraj staroga plota/ I dvije, tri cigle na putu.
A. Antun Branko Šimić B. Antun Gustav Matoš C. Dobriša Cesarić D. Dragutin Tadijanović

Sve stihove povežite s autorom koji ih je napisao.
1.  Kolo od sreće vrteći se ne pristaje
2.  O moja je leđa lagano Kucnula mandolina I moj se je kaput raskrio. 
3.  Ko zna (ah, niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje!)
4.  O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar, u kom sva blaga višnji nam Bog je dô,
5.  ... I lije na uglu petrolejska lampa Svjetlost crvenkastožutu

A Dobriša Cesarić
B Ivan Gundulić
C Vladimir Vidrić

Znamenitim stihovima pridružite njihove autore. 
1.  Dugo u noć, u zimsku bijelu noć 2. Gledao sam te sinoć. U snu. Tužnu. Mrtvu. 3.  Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad. 4.  I lije na uglu petrolejska lampa / Svjetlost crvenkastožutu 5. Ubili su ga ciglama,crvenim ciglama

Stih "I lije na uglu petrolejska lampa..." čuveni je stih Dobriše Cesarića kojega, kao što vidite, ne smijete preskočiti u ponavljanjima za maturu.

Sljedeće pitanje odnosi se na roman "Bijeg", Milutina Cihlara Nehajeva koje u u sljedeća 2 primjera oblikovana na nešto drugačiji način. 

1. Roman hrvatske moderne o tragičnoj sudbini bezvoljnoga intelektualca sukobljenog  s provincijskom malograđanskom sredinom koja ga dovodi do sloma napisao je _____________. A. August Šenoa, B. Janko Leskovar, C. Milutin Cihlar Nehajev, D. Vjenceslav Novak

2. Kada je roman objavljen 1909. s podnaslovom Povijest jednog našeg čovjeka, odmah je taj roman o hrvatskome Hamletu _____________ Matoš nepovoljno ocijenio
A. Alfredu Kamenskom, B.  Đuki Begoviću, C. Đuri Andrijaševiću, D. Ivici Kičmanoviću

Također, sljedeća dva pitanja ponovila su se gotovo u istom upitnom obliku, nešto izmijenjenog odgovora. 

1. Koja se od sljedećih rečenica odnosi na roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva? A. Prikazuje se tragična sudbina perspektivnoga intelektualca koji je stradao u sukobu s malograđanskom sredinom. B. Izmjenjuju se realistički prikazi društva i romantičarske scene hajdučkih prepada, trovanja i ubojstava. C. U središtu je radnje diplomatsko putovanje u Osmansko Carstvo. D. Prikazuje se propast senjske patricijske obitelji.

2. Koja se tvrdnja odnosi na roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva? a.  U romanu je prikazan lik velikoga intelektualnog potencijala, ali koji je pasivan i bez želje da se suprotstavi malograđanskoj sredini. B.  Romanom iz faze pobune autor pokazuje da se solidarnošću i kolektivnim duhom može prevladati svaka nevolja. C.  Jedan kolačić rastopljen u žličici lipova čaja pokrenuo je u romanu niz uspomena. D.  Glavni je lik romana nekada uspješan slikar koji se nakon dugoga izbivanja vraća kući. 

Zbog opsežnosti gradiva iz hrvatskoga jezika, gotovo da su i nemoguća ponavljanja identičnih pitanja stoga je ovdje priloženo tek nekoliko uočenih istih/sličnih primjera. Iscrpnost književnosti i jezika daje stručnjacima mogućnost sastavljanja raznolikih pitanja na svakoj državnoj maturi. 


foto: Njuškalo

Psihologija


Kako se psihologija uči tek jednu ili dvije godine u gimnazijama, njezino je gradivo reducirano pa je samim time i područje ispitivanja manje, no nikako ne zaostaje u odabiru maturanata, naprotiv, jedan je od najpopularnijih izbornih predmeta koje je ove godine prijavilo čak 3 749 kandidata. U predmetu psihologije unatrag 10 godina pronašli smo dosta preklapanja odnosno identičnih pitanja.

1. Koja je mozgovna polutka više aktivna tijekom rješavanja zadataka iz fizike? /  Koja je mozgovna polutka aktivnija tijekom rješavanja aritmetičkih zadataka

2. Koji je psihosocijalni motiv razvijen kod učenika koji se stalno želi isticati, sudjelovati na svim natjecanjima i biti najbolji? / Koji psihosocijalni motiv potiče Dijanina djeda da u radu neprestano teži izvrsnosti? / Kojom je vrstom motivacije potaknuta Anina želja da dobije što bolju ocjenu iz ispita? Odgovor na sva 3 pitanje je motiv za postignućem.

3. Navedite tri koraka u rješavanju sukoba. / Na primjeru navedite tri koraka u rješavanju sukoba.

4. Filip želi provesti znanstveno istraživanje. Koji će biti redoslijed postupaka u njegovu istraživanju? / Navedite redoslijed postupaka psihologa u provođenju znanstvenih istraživanja. / U prvoj je fazi istraživanja psiholog odredio problem istraživanja. Koji je sljedeći korak u njegovu istraživanju? 

5. Kako se u socijalnoj psihologiji naziva mišljenje Marijina sina o svim odraslima kao dosadnima i staromodnima? / Kako se naziva obilježje mišljenja adolescenata koji ne mogu prihvatiti i uvažiti različite želje i mišljenja drugih? 

6. Učeniku srednje škole znanje latinskoga jezika pomaže u učenju francuskoga jezika. Kako se naziva pojava da prethodno usvojena znanja olakšavaju usvajanje novih znanja? / Kako se naziva pojava da se nove riječi latinskoga jezika lakše nauče jer se zna talijanski jezik?

7. Navedite dvije dimenzije pet faktorskoga modela ličnosti. (ponovilo se dvaput)

8. Navedite ime i prezime osobe koja je zaslužna za osnivanje prvoga laboratorija za psihologiju u Hrvatskoj. (ponovilo se dvaput)

9. Kojim se pojmom iz socijalne psihologije može objasniti pojava da će osoba u društvu prijatelja na večeri pojesti više hrane nego kada je sama? / Kako se naziva vrsta socijalnoga utjecaja kojom se može objasniti zašto blizanci bolje jedu u skupini vrtićke djece nego kad su sami?


foto: Shutterstock@smolaw

Politika i gospodarstvo


Politika i gospodarstvo također je jedan od najpopularnijih izbornih predmeta koji maturanti prijavljuju na državnoj maturi. Temeljni pojmovi i područje ispitivanja već je dosta jasno izraženo u ispitnom katalogu. I ovo je jedan od onih predmeta koji se u gimnazijama podučava tek jednu godinu stoga je gradivo doista reducirano. 
Unatrag 10 godina ponovila su se sljedeća pitanja na ispitu iz popularnog predmeta, kako ga učenici blisko nazivaju, PiG.

1. Kako se nazivaju gospodarstva zemalja koja su na prijelazu iz planskoga/komandnoga u tržišno gospodarstvo? Tranzicijska gospodarstva / Tranzicijom se naziva proces prijelaza komandnih gospodarstava u __________ gospodarstva. / Proces prelaska iz komandno-planskih gospodarstava u tržišna gospodarstva naziva se _______________.

2. Pozorno pročitajte primjer. "Proizvođač kikirikija jedini je na tržištu od kojega svi zainteresirani kupci mogu nabavljati robu." O kojoj se tržišnoj strukturi radi? / Kako se naziva tržišni sudionik koji jedini nudi određena dobra pa može bitno utjecati na njihovu cijenu? 

3. Kako se naziva politički govor koji se upotrebljava među profesionalnim političarima, a manje je razumljiv većini građana? / Politički govor u kojem se ponavljaju važne riječi ili rečenice kako bi se provjerila prihvatljivost poruke naziva se _______ govor. / Kako se naziva politički govor u kojemu se ponavljaju važne riječi ili rečenice  kako bi se provjerila prihvatljivost poruke? A.  iterativni B.  emotivni C.  ekspresivni / Koju vrstu političkoga govora odlikuje upotreba dugih rečenica i povezivanje na sporedne teme kako bi se sugovornika udaljilo od osnovne teme?

4. Kojemu je sudu prema Ustavu Republike Hrvatske temeljna funkcija briga za jedinstvenu primjenu prava u Republici Hrvatskoj i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni? A. Upravnomu sudu  B. Vrhovnomu sudu C. Ustavnomu sudu / Kako se naziva sud koji u Republici Hrvatskoj osigurava jedinstvenu primjenu zakona na svim sudskim razinama?/ Usklađenost djelovanja predstavnika izvršne, zakonodavne  i _____________ vlasti s Ustavom Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud.

5. Razmjena proizvoda i usluga koja uključuje novac  naziva se trampa. T N / Trampa je razmjena robe za ___________.

6. Kako se naziva stanje kada je trošenje države manje od njezinih prihoda? / Proračunski deficit označuje situaciju kada je državna potrošnja ______________ od prihoda u državnome proračunu. / Objasnite pojam proračunskoga deficita.

...Ako ideš na pripreme za maturu – upast ćeš na faks? Studenti otkrivaju ima li smisla plaćati dodatno učenje vikendima...


Biologija


Također jedan od najpopularnijih izbornih predmeta. Znanja iz biologije su ona koja bi trebao usvojiti svaki budući akademski građanin, a nisu samo znanja potrebna za nastavak obrazovanja u području bioloških i njima srodnih znanosti, napominju u ispitnom katalogu iz biologije. Kako se biologija uči tijekom sva četiri razreda srednje škole u gimnazijskome obrazovanju, tako je i njezino gradivo veoma opsežno pa su i sami ispiti državne mature zbir svih važnijih bioloških znanja koje učenici steknu.

Nekoliko se pak pitanja odnosno prikaza unatrag 10 godina ponovilo pa provjerite koji vas dio gradiva može dočekati na maturi. 

1.  U kojemu dijelu muškoga spolnog sustava nastaju spermiji? A.  u prostati B.  u pasjemenicima C.  u sjemenim kanalićima sjemenika D.  u intersticijskim stanicama sjemenika / U kojemu dijelu muškoga spolnog sustava sazrijevaju spermiji? A. u prostati B. u dosjemenicima C. u sjemenim kanalićima sjemenika D. u intersticijskim stanicama sjemenika

Također, ponavljali su se i određeni prikazi s ponešto drugačijim koncipiranim odgovorima. U nastavku možete pogledali koji su se prikazi ponovili.
foto: screenshot@arhiva provedenih ispita NCCVO

Kao što smo ovim kratkim istraživanjem uočili, vidimo da su se poneka pitanja na ispitima državne mature prethodnih 10 godina ponavljala, no s obzirom na to da svaki predmet ima određenu težinu, različite obrazovne ishode, drugačije kategorije i sadržaje ispitivanja te se ne podučava jednako metodički, kao ni po broju ukupnih godišnjih propisanih sati, teško je predvidjeti ponavljanje istih pitanja.

No, u svakom slučaju, uz kvalitetnu pripremu te pregledavanje prošlogodišnjih ispita, oni vam mogu dati potpuno novi uvid u tip i oblik pitanja koji je, više-manje, podudaran u svim kategorijama ispitnih pitanja. Nadamo se da ćete još iscrpnije i pedantnije prolistati arhivu provedenih ispita državne mature i u svakome otkriti ponešto novo. Nadamo se da će vam to, i još puno sati pripreme, osigurati uspješan prolazak na svim ispitima državne mature!

V.S.
foto: FrameAngel via Shutterstock