Mojfaks.hr u Postani student

Hoće li i ove godine fakulteti ostati nepopunjeni? Evo koliko maturanata ove godine planira upisati studij u Hrvatskoj

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je Izvješće s prikupljenim podacima o aktivnostima koje su se odvijale tijekom 2019. godine, među kojima su i izvještaji o prijavama na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe.

5. ožujka 2020 15:01
Hoće li i ove godine fakulteti ostati nepopunjeni? Evo koliko maturanata ove godine planira upisati studij u Hrvatskoj

Hoće li i ove godine fakulteti ostati nepopunjeni? Evo koliko maturanata ove godine planira upisati studij u Hrvatskoj Foto: MojFaks

Već smo pisali o brojkama državne mature za ovu godinu, a prema kojima je ovogodišnju maturu prijavilo ukupno 32 458 kandidata, od čega je 11 740 prijavljenih redovnih učenika gimnazija, 15 315 učenika strukovnih škola te 5403 ostalih pristupnika. U ovome trenutku podaci nisu potpuni, jer su u tijeku naknadne prijave, ali Agencija za znanost i obrazovanje ima detaljnu sliku kako su prijave tekle prošle godine.Kako su prošli prijemni ispiti 2019-e?


U velikom Izvješću, Agencija je objavila podatke o prijavama na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe. Prošle godine, prijave su u ljetnom upisnom roku počele 1. veljače i trajale su do 15. srpnja 2019. godine, kada su objavljene konačne rang-liste.  


...Među brucošima novi trendovi: Ove godine više vojnika i slikara, dok su pravne stolice ostale prazne...


Prema podacima iz Izvješća, prošle godine je u ljetnom upisnom roku bilo 40 590 slobodnih mjesta na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a od ukupno 33 267 kandidata, pravo upisa na nekom studijskom programu ostvarilo je njih 24 043. Ističe se kako je kandidatima po prvi put pri upisu studijskog programa pomagao sustav koji koristi umjetnu inteligenciju koji je onima koji nisu ostvarili upis na željeni studijski program, automatski dao savjet za upis alternativnog studija. Riječ je o jedinstvenom sustavu u svijetu koji su, uz podršku AZVO-a, razvili hrvatski poslijedoktorandi - Dejan Kovač sa Sveučilišta Princeton i Marin Drlje s češkoga CERGE-a (Center for Economic Research and Graduate Education).


Trend pada upisa se nastavlja...


Objavljeni podaci Agencije za znanost i obrazovanje, pokazuju da se i dalje nastavio trend manjeg broja maturanata koji pristupaju državnoj maturi, ali i lošijih rezultata na samoj maturi što na kraju rezultira i manjim brojem upisanih brucoša.

...Slobodna mjesta za jesenski rok: Gdje je ostalo najviše, a gdje najmanje mjesta za maturante?...


Još smo 2018. godine pisali o trendu pada broja studenata. Visoka učilišta u Hrvatskoj, zbirno javna i privatna, u toj su akademskoj godini planirala upis 39 346 studenata no, prema podacima AZVO-a, nakon oba upisna roka ostalo je nepopunjeno 9340 upisnih mjesta.


Godinu kasnije, na hrvatska sveučilišta u prvom upisnom roku upisalo se 24 048 od 33 257 pristupnika državne mature, a za jesenski rok ostala su slobodna čak 6644 mjesta. Na ljetnom upisnom roku 2019. godine, fakulteti su za brucoše odredili oko 42 tisuće slobodnih mjesta, od kojih je nakon mature popunjeno 24 tisuće. Očekivalo se da će preostalih 17 tisuća mjesta biti popunjeno nakon jesenske mature, međutim i tada je pravo upisa na fakultet ostvarilo tek 5211 maturanata.


Trenutno je državnu maturu prijavilo skoro 800 pristupnika manje nego lani, a s obzirom na lošije rezultate državne mature i demografske razloge, teško je ne očekivati ponovni rast praznih mjesta na fakultetima u Hrvatskoj.

...Na Sveučilištu u Rijeci ostalo još 1.130 mjesta za jesen: \'Zbog lošijih rezultata državne mature i demografskih razloga ovakav upisni rezultat je očekivan\'...


I ove godine, Agencija za znanost i obrazovanje nastavit će informirat javnost i o uvjetima upisa, rokovima prijava i ostalim relevantnim informacijama povezanim s prijavom i ostvarivanjem prava upisa na studijske programe.

A.Z.
foto: Shutterstock By Lincoln Beddoe i Shutterstock By fotoinfot

Još vijesti