Mojfaks.hr u Vijesti

Muke po diplomskom radu: Stvari na koje morate pripaziti prilikom odabira teme

Iako studente tijekom višegodišnjeg studiranja uče i forsiraju pisati seminarske radove, prilikom odabira teme za diplomski rad nailazimo na nekoliko poteškoća.

27. studenog 2014 12:53
Slika nije pronađena

Slika nije pronađena Foto: MojFaks

Upitali smo studenticu M. koje su bile njezine poteškoće s odabirom teme za diplomski rad pa nam je odgovorila: \'Moj problem - odabereš temu, ali onda ne znaš kaj dalje s njom.\' Kako ne bi bilo da studentica M. nikada neće diplomirati, odlučili smo joj pomoći i pozabaviti se poteškoćama na koje nailaze studenti dok odabiru temu za diplomski.

Diplomski rad je dva puta veći od seminara i tema je puno složenija i zahtjevnija te je time potreban i puno veći trud. Od studenta se očekuje da može riješiti složenost određenog problema i osvrnuti se kritički na taj isti problem. Također, svu naučenu teoriju bi student samostalno trebao savladati i pokazati naučeno u radu. Što znači, potrebno je određeno predznanje za svladavanje određenih prepreka u odabiru teme.

Dostupnost literature

Vjerojatno je prvi korak svakog studenta upisivanje određenog pojma u Google i provjera količine odnosno dostupnosti literature. Pod dostupnom literaturom podrazumijevaju se svi pisani ili elektronički izvori, a najbolje je krenuti od preporuke mentora i osnovne literature. Uz hrvatsku, poželjno je koristiti i stranu literaturu. Danas postoje razni znanstveni portali i druge stranice poput Google Scholara, Science Directa, Ebsco Hosta ili Link Springera na kojima postoji puno strane literature koja studentima omogućuje veći izbor izvora podataka.

Mentor i njegova uloga

Student samostalno bira područje rada koje ga zanima, a samim time dobiva i mentora koji je za to područje specijaliziran. Ipak, česte situacije koje se događaju kod odabira teme su: nađeš super temu, ali je katastrofa profesor ili odabereš odličnog profesora, ali, nažalost, odabrana tema nije područje njegova rada.
Najbolje je da se student ravna prema onome što mu je bliže i što će ga više motivirati.

Aktualnost/zanimljivost teme

Bitno je da student aktivno sudjeluje u odabiru teme, sukladno vlastitim željama i znanju. Kada samostalno predlaže temu ona mora biti zanimljiva i aktualna, a tema može biti razrada teorijskog pitanja, provođenje samostalnog istraživanja ili analiza slučaja iz prakse.
Nemojte odabrati temu koja vam nije zanimljiva jer bi na taj način mogli odugovlačiti s diplomiranjem.

Specifičnost teme

Nakon što je student odabrao temu, kreće u njezino uže definiranje. Važno je relativno usko definirati područje rada kako prilikom pisanja ne bi odlutali s teme. Treba izbjegavati  preopćenite teme i one teme o kojima se prečesto piše. Također, nije se usrećio ni onaj ambiciozan student koji je odabrao preusku temu pa se muči s pronalaženjem jedne suvisle rečenice na hrvatskom jeziku.

Najveći problemi prilikom odabira teme za diplomski nastaju zbog nepoznavanja tehničkih i metodoloških izrada rada. Takve stvari je najbolje odmah definirati s mentorom i pročitati Upute za izradu diplomskih radova koje mora ponuditi svaki fakultet. Uputstvo postepeno uvodi studente u čitav postupak, od trenutka kada odabere temu do same obrane.

Bitno je da je student motiviran za vrijeme pisanja diplomskog jer će na taj način brže napisati rad i staviti krunu na svoje akademsko obrazovanje.


I.Č./foto: Shutterstock