L.B. u Vijesti

Nova 'pravila': Studentima u ovom gradu stipendije od 600 i 400 kuna mjesečno, ali brucošima 100 kuna manje

Također, moraju studirati na jednom od studija koji ih osposobljavaju za obavljanje deficitarnih zanimanja.

17. prosinca 2021 14:29
kuna, novac

kuna, novac Foto: Shutterstock

Prije nekoliko dana na snagu je stupio novi Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Županje kojim su uz prosjek ocjena, što je u proteklih nekoliko godina bio jedini kriterij o kojemu je ovisio i iznos stipendije, uvedeni i dodatni kriteriji: izbor studija (deficitarnost zanimanja) te socijalni status.


Pravo na stipendije ostvaruju svi redovni studenti, državljani RH s neprekinutim prebivalištem u Županji u zadnje četiri godine, koji studiraju na studijima u RH i u inozemstvu te izvanredni studenti s utvrđenim invaliditetom.


Stipendije će dobiti i svi studenti prve godine studija prijavljeni na natječaj, a kriteriji za bodovanje i rangiranje primjenjuju se od druge godine nadalje. Sukladno preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a, gradonačelnik Damir Juzbašić donio je odluku o deficitarnim zanimanjima za grad Županju za tekuću akademsku godinu.


Deficitarni su medicina, računarstvo, farmacija…


Pravilnikom je definirano da se za utvrđena deficitarna zanimanja ukupan broj bodova ostvarenih na temelju prijave kandidata uvećava umnoškom s koeficijentom 1,20. U odluci su navedeni stručni studiji Drvne tehnologije i Informatike.


Što se tiče sveučilišnih studija, među deficitarne uvršteni su dentalna medicina, medicina, edukacijska rehabilitacija, računarstvo, informatika, farmacija, elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, likovna kultura, glazbena pedagogija, engleski jezik i književnosti, anglistika, njemački jezik i književnost, germanistika, matematika, fizika, biologija, kemija, geografija, logopedija, veterinarska medicina, arhitektura, socijalni rad te rani i predškolski odgoj i obrazovanje.


Pristiglo 1987 prijava


Na natječaj raspisan sredinom listopada pristiglo je 197 prijava, među kojima 49 od studenata prve godine studija. Pravilnikom je propisano da broj, vrstu i visinu mjesečne stipendije za svaku akademsku godinu određuje gradonačelnik, sukladno financijskim mogućnostima Grada.


Prema njegovoj odluci od 7. prosinca, iznos stipendije za prvu godinu studija s dosadašnjih 400 kuna smanjen je na 300 kuna mjesečno. Kako je definirano Pravilnikom, studenti s prosjekom 3,5 i višim ostvarit će pravo na 600 kuna potpore, a oni s nižim prosjekom 400 kuna mjesečno.


Sada slijedi bodovanje i rangiranje studenata od druge godine studija nadalje, odnosno nadopuna natječajne dokumentacije i usklađivanje s novim Pravilnikom.


Više informacija pronađite ovdje.

Još vijesti