V.K. u Vijesti

Senat Sveučilišta izabrao: Evo tko je nasljednik Damira Borasa!

Sveučilište u Zagrebu ima novog rektora: dekana Građevinskog fakulteta Stjepana Lakušića.

1. ožujka 2022 16:29
Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Foto: Shutterstock

Stjepan Lakušić novi je rektor Sveučilišta u Zagrebu, najvećeg javnog sveučilišta koje broji skoro 70 tisuća studenata.


Od četvoro kandidata, uz Lakušića, na ovu čelnu poziciju prijavili su se i dr. sc. Mirjana Hruškar s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, prof. dr. sc. Marijan Klarica s Medicinskoga fakulteta i prof. dr. sc. Tonći Lazibat s Ekonomskoga fakulteta.


Senat Sveučilišta u Zagrebu danas je izabrao novog rektora, Stjepana Lakušića, dekana Građevinskog fakulteta koji je u drugom krugu pobijedio Mirjanu Hruškar s Prehrambeno – tehnološkog fakulteta osvojivši većinu glasova senatora. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Lakušić je osvojio 43 glasa, a Mirjana Hruškar 26, dok je jedan listić bio nevažeći.


>>>Objavljen natječaj za jednu od najpopularnijih domaćih stipendija: Budi među 500 sretnika<<<


Stjepan Lakušić diplomirao je na Građevinskom fakultetu 1994. godine, na prometnom usmjerenju. Na tom je fakultetu i zaposlen u zvanju znanstvenog novaka, asistenta na Zavodu za prometnice. Njegova karijera se dalje razvija, pa postaje i doktor znanosti obranom disertacije „Dinamički utjecaj vozila na tramvajski kolosijek“ 2003. godine.


Lakušić ostaje u akademskim krugovima, pa je u jednom periodu bio i gostujući nastavnik na Građevinskom fakultetu u Rijeci te u Skopju. Od akademske 2014./2015. godine bio prodekan za znanost na matičnom fakultetu, da bi postao i dekan 2018. godine, a danas, postao je rektor Sveučilišta u Zagrebu.


Njegov rektorski program možete pronaći ovdje.


Izvor: jutarnji.hr