L.B. u Vijesti

Studentska radnička prava gotovo da i nisu regulirana: Štiti li Studentski centar studente?

Student servis osnovan je 1957. godine kao Biro za zapošljavanje studenata te je najstarija poslovna jedinica u SC-u. Tadašnja ideja bila je stvaranje institucije u okviru socijalne komisije Sveučilišnog odbora koja bi imala zadaću pružiti svim studentima, koji nemaju stipendiju, mogućnost honorarnog zapošljavanja.

7. srpnja 2015 17:59
Slika nije pronađena

Slika nije pronađena Foto: MojFaks

S godinama je Student servis postao važan svima, ne samo onima koji nemaju stipendije, te su se preko njega zapošljavale sve generacije studenata i studentica. Zahvaljujući postojanju i djelovanju servisa, konstantno je podizan osobni i društveni standard studenata, a sredstva od zarade Servisa ulagana su u projekte i objekte potrebne za nužno ili bolje pružanje usluga studentima.

Iako postoji tendencija da se Student Servis u medijima prezentira kao vječni gubitaš, prema podacima prikupljenima od Studentskih centara, opciju studentskog rada u 2014. godini koristilo je 75.435 studenata, što je gotovo 65 posto ukupnog broja redovitih studenata upisanih u akademsku godinu 2013./2014. Oni su u 2014. godini ostvarili bruto zaradu od 965.673.398 kn.

Kroz 58 godina postojanja Student servisa, naknada za posredovanje kretala se od 3, 5, 7, 5, 10 posto do današnjih 12 posto. Poslodavac izdvaja 17,5 posto doprinosa Studentskom centru za održavanje poslovanja (12 posto), mirovinsko (5 posto) i zdravstveno osiguranje studenta (0,5 posto), što je malo u odnosu na uobičajene doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te porez na dohodak.

Što se tiče zaštite studenata, svi studenti članovi Student servisa, koji imaju regulirano članstvo, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) policom Croatia Osiguranja. Ta polica uključuje: smrt zbog nezgode, trajni invaliditet, troškove liječenja koji nisu pokriveni obveznim zdravstvenim i dopunskim osiguranjem, te dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad koja iznosi 50 kn po danu. Sredstva za rad i sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati poslodavac - naručitelj posla.

Također, poslodavac je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku navedenom u ugovoru o djelu studenta, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata. Za slučaj da poslodavac u dogovorenom roku ne plati uredno ispostavljenu fakturu, SC na prijedlog studenta, člana Student servisa, pokreće protiv poslodavca postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. To su neki od načina na koje Student servis štiti studentska radnička prava, zapravo jedini načini na koji Student servis štiti studentska radnička prava.

Još jedan problem predstavlja noćni rad, rad nedjeljom i rad na dane državnih praznika koji bi trebali biti (više) plaćeni sukladno pozitivnim propisima RH, što se ističe kod formiranja cjenika Student servisa. Međutim, nerijetko se događa da pojedini poslodavci prezentiraju noćni rad kao dnevni te u skladu s tim odrede minimalnu satnicu od 15 do 17 kuna, ovisno o tipu posla.

Studentski rad, tj. radna prava studenata su gotovo nikako regulirana, odnosno studentski poslovi predstavljaju savršeni moment za eksploataciju radništva u smislu jeftine, mlade radne snage koja će prije pristati na teže uvjete rada, a poslodavac će radije "zaposliti" studenta kojem ne mora plaćati doprinose i ostale stvari koje mora "običnom" radniku.

Nedostatak pravne sigurnosti u reguliranju radničkih prava studenata samo je jedan pokazatelj toga kako rad studenata nije percipiran kao stvaran rad iako čak 75 435 studenata, tj. 65 posto ukupnog broja radi.


Više o ovim nepravilnostima pročitajte ovdje.

izvor: H-alter.org
foto: arhiva