V.K. u Vijesti

Objavljen natječaj za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu vrijednu 10 tisuća kuna: Dobit će ju samo 5 studenata

Počevši od sutra, imate 20 dana za prijavu.

9. rujna 2021 17:07
Novčanice HRK, kuna

Novčanice HRK, kuna Foto: Shutterstock

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade za akademsku godinu 2020./2021. i to u samo jednoj kategoriji.


U kategoriju A./B. spadaju redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu, a koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.


U ovoj će se kategoriji dodijeliti samo pet stipendija, a ukupni iznos pojedine stipendije je 10 tisuća kuna.

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade ovdje, a prijaviti se možete na linku.
Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 10. rujna 2021. do 30. rujna 2021. do 23.59 sati.


>>>Studenti zabrinuti: Hoće li se i ove godine raspisati natječaj za socio-ekonomske stipendije?<<<


Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.


Sve kriterije možete pronaći ovdje.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: zaklada@unizg.hr ili na telefonski broj +385 1 4564 106.