Mojfaks.hr u Vodič za brucoše

Ponovno na ispit za 4 dana? Evo kada između ispitnih rokova ne moraju proći 2 tjedna

Na većini naših fakulteta studenti imaju pravo četiri puta izaći na ispit. U slučaju da ga ne polože ni četvrti put - slijedi dekanski rok. No, neki studenti su u panici jer im nije jasno kako dekanski rok može uslijediti nakon samo par dana od ispita iz istog kolegija...

13. rujna 2017 13:41
Slika nije pronađena

Slika nije pronađena Foto: MojFaks

U redakciju portala MojFaks jučer je stigao panični mail studentice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Naime, ona je zabrinuta jer prema bi, prema Statutu EFZG-a, ispiti trebali biti raspoređeni u dva termina s najmanje 15 dana razmaka od posljednjeg termina ispita. Unatoč tome, dekanski rokovi za neke kolegije na ekonomiji stavljeni su svega nekoliko dana od posljednjeg termina.


Izvor: drzavnamatura.hr

Dekanski rokovi na fakultetima održavaju se za studente koji bi izgubili status redovnih studenata padom na ispitu te je to ujedno rok na koji se odlazi kada više nema drugih opcija. Iako ima fakulteta koji su kroz godine pokušavali ukinuti dekanski rok (kao primjerice Pravni fakultet u Zagrebu 2013. godine), on i dalje postoji na fakultetima.

Dekanski rok se ne ubraja u redovni ispitni rok


Dekanski rok postoji na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u čijem Statutu, u Članku 46., stoji da za svaki predmet postoje dva termina ispita i to u razmaku od 15 dana. Budući da su rokovi u lipnju i rujnu, to su ukupno četiri termina ispita, plus dekanski rok. O tome da se dekanski rok iz jednog kolegija na spomenutom fakultetu održava samo četiri dana od posljednjeg termina ispita, obavijestila nas je čitateljica.

...Gdje je pečat? Poskupjele školarine na MEV-u: Šokirani studenti najavili prekid studiranja - sve je napravljeno bez potpisa i žiga Ministarstva?...


...\'Odgovarali smo kod profe u stanu, imala je prepariranu mačku\': Studenti nam otkrili najbizarnije ispitne priče...


U Članku 46. Statuta EFZG-a stoji: "Ispiti se organiziraju u zimskom, ljetnom i jesenskom roku (redoviti ispitni rokovi), a traju najmanje tri tjedna. U svakom od tih rokova za svaki predmet postoje dva ispitna termina s najmanjim razmakom od 15 dana. Ispiti na Fakultetu moraju biti ustrojeni tako da se svakom studentu omogući pristup ispitu u svakom ispitnom terminu".


Statut EFZG-a... izvor: web.efzg.hr


Izvor: studomat/privatna arhiva

Konkretno, čitateljičin upit odnosi se na dekanski ispit iz kolegija "Menadžment" čiji se redovni ispit održava 15. rujna, a dekanski rok bit će četiri dana kasnije, 19. rujna. Ona je zabrinuta jer je mislila da dekanskim rokovima u razmaku od nekoliko dana EFZG krši vlastiti Statut. Ipak, to nije tako. U vezi ove teme kontaktirali smo i voditelja Studentske referade na EFZG-u, Roberta Fišića, koji nam je rekao da su dekanski rokovi zapravo izvanredni rokovi pa se isto pravilo ne može upotrebljavati na njih kao na redovne ispite.

...Varanje na ispitu: Pitali smo studente prijavljuju li kolege koji prepisuju - šokiraju li vas odgovori?...


"Člankom 28. Pravilnika o studiranju na Ekonomskom fakultetu Zagreb regulirano da redoviti ispitni rokovi moraju biti u razmaku od najmanje 10 dana, dakle ta se odredba odnosi na redovite ispitne rokove. Dekanski ispitni rok je izvanredni ispitni rok i navedeni vremenski razmak (15 dana) na isti se ne odnosi", kazao nam je Fišić.


Pravilnik o studiranju EFZG-a... izvor: web.efzg.hr

No, niti drugi fakulteti nisu iznimka jer je dekanski rok na svim studijima zapravo vrsta izvanrednog roka i za njega ne vrijede ista pravila kao za redovne ispite. Nadamo se da nakon ovog članka studenti neće više biti u brizi jer datumima dekanskih rokova fakulteti ne krše vlastiti statut.

Ivana Petrić
foto: Shutterstock