P.S. u Vijesti

Poznati dobitnici Rektorove nagrade u Zagrebu! Nagrađeno čak 100 radova u pet kategorija

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu predlaže radove za nagradu rektoru Sveučilišta u Zagrebu

14. lipnja 2023 11:13
Dodjela Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2022. godine

Dodjela Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2022. godine Foto: Sveučilište u Zagrebu/Facebook

Na Sveučilištu u Zagrebu poznati su ovogodišnji dobitnici Rektorovih nagrada! Radi se o priznanjima koja vrijede za akademsku godinu 2022./2023., a svake godine ih dobivaju najbolji studentski radovi iz znanstvenog ili stručnog područja.

Time se potiče inovativnost i stvaralaštvo studenata u znanstvenostručnim područjima. Ove godine, na temelju prijedloga Povjerenstva za Rektorovu nagradu, rektor je nagrade podijelio u pet kategorija, a sveukupno je nagrađeno točno 100 radova. Povjerenstvo se sastoji od 11 članova i članica, odnosno profesora, doktora i docenata Sveučilišta u Zagrebu.

100 radova u pet različitih kategorija

Kako piše zagrebačko Sveučilište na svojoj službenoj web stranici, studentske projekte, inicijative i stvaralaštva predlažu sastavnice zagrebačkog Sveučilišta čiji su se radovi natjecali u kategorijama:

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), Nagrada za timski znanstveni ili umjetnički rad (tri do deset autora), Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad na području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora), Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Tako je u prvoj kategoriji nagrađeno 59 radova, u drugoj 15, u trećoj sedam, dvije u četvrtoj i 17 njih u petoj kategoriji. Čestitke svima nagrađenima, a dobitnike Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. možete vidjeti na ovom LINKU.

Još vijesti