Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

Radionice, predavanja, tereni, upoznavanje baštine: Studenti geografije zajedno protiv problema ruralnog prostora

MojFaks | Događanja, 26.02.2018.Radionice, predavanja, tereni, upoznavanje baštine: Studenti geografije zajedno protiv problema ruralnog prostora

Klub studenata geografije Zagreb ove godine organizira Godišnji kongres Europskog geografskog udruženja s temom 'Realize rural'.

Godišnji kongres EGEA-e održava se svake godine i predstavlja vrhunac svih događanja u EGEA-i unutar kalendarske godine. Godišnji kongres svake godine okuplja 300-tinjak studenata geografije iz cijele Europe s ciljem razmjene znanja i novih iskustava među studentima.

Kongres će se održati u razdoblju od 18. do 23. rujna 2018. godine u Selcu (Primorsko-goranska županija) u hostelu Karlovac. Inicijalnu podršku organizaciji Kongresa pružili su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede, Sveučilište u Zagrebu, Primorsko-goranska županija, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Institut za turizam, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Hrvatsko geografsko društvo, Odjel za geografiju u Zadru, Geografski odsjek PMF-a u ZAgrebu, Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu, Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci te Zelena akcija.Ključna ideja Kongresa jest istraživanje danas izrazito problematičnog prostora kako u Hrvatskoj tako i u Europi, a to je ruralni prostor. Obzirom na različitost definiranja pojma ruralno i samim time izvedenih i korištenih varijabli za njegovo određivanje možemo reći da je 86-89% hrvatskog teritorija ruralnog karaktera, a samo 42-48% hrvatske populacije živi u istoimenom prostoru. Svi smo svjesni negativnih procesa koji pogađaju ruralni prostor kao što su: depopulacija, prometna marginaliziranost, nejednak regionalni razvoj, loša kvaliteta života, nedostupnost centralnih funkcija i slično. Upravo zbog ovih navedenih procesa treba biti svjestan i potrebe da se što više ulaže u programe i mjere zaustavljanja tih negativnih procesa.

Cilj našeg projekta Realize rural je da studenti iz cijele Europe shvate bit ruralnog prostora, način života i razmišljanja lokalnog stanovništva te da svojim znanjem doprinesu oživljavanju ruralnih područja. Problematika ruralnog prostora bit će istražena kroz šest podtema: Civilni sektor kao pokretač razvoja ruralnih prostora, Ruralni turizam i njegov utjecaj na razvoj ruralnih područja, Poljoprivreda i ribarstvo – oživljavanje lokalnih ekonomija, Prirodna osnova u planiranju ruralnih područja, Ruralno-urbane veze, Pametna sela. Uz radionice ponudit ćemo i tri predavanja znanstvenih stručanjaka za ruralni prostor iz tri različite struke. Bit će održano pet stručnih terena na lokacije: Krk, Gorski kotar, Vinodol, Plitvička jezera i Velebit gdje će se svaki teren tematski nadovezivati na jednu od radionica.

Od zabavnog sadržaja planirano je održati programe pod nazivima Hrvatska ruralna baština, Obrtništvo Hrvatske i Kulturna večer putem kojih će se studentima iz cijele Europe prezentirati tradicijska baština ruralne Hrvatske (narodna nošnja, melos i obrtnički proizvodi) te enogastronomska ponuda.

Sudionici Kongresa imat će priliku usvojiti nova praktična i teorijska znanja i vještine. Cilj projekta je kroz suradnju studenata geografije iz cijele Europe prepoznati ključne probleme i njihove aktere te kroz radionice, izlaske na teren, razgovor sa stručnjacima i razne rasprave ponuditi prijedlog rješenja za oživljavanje ruralnog prostora, a studije slučaja će biti ruralna područja u Hrvatskoj.

"Stoga, ovaj projekt smatramo od iznimne važnosti za cijelu našu državu budući da imamo priliku ugostiti studente iz cijele Europe, dobiti njihova znanja te zajedno s našima pokušati ih implementirati u razvoj našeg prostora. Očekivani doprinos Kongresa ogleda se u doprinosu znanosti općenito, prvenstveno kroz raspravu i akumulaciju novih ideja, ali i promociji geografije kao znanosti čiji je glavni objekt istraživanja prostor, u ovom slučaju ruralni prostor", kažu iz organizacije kongresa.

PR tekst


Klub studenata geografije Zagreb Godišnji kongres Europskog geografskog udruženjarealize rural