Vodič za brucoše

Mijenja se Pravilnik o polaganju državne mature i radu NCVVO-a: Što to znači za buduće brucoše?

MojFaks | Postani student, 23.04.2021."Kapalo mi je po glavi"
Foto: screenshot via ncvvo.hr

Iako su se očekivale izmjene vezane uz samu provedbu mature, to se nije dogodilo.

Ministarstvo za znanost i obrazovanje objavilo je javnu raspravu u kojoj potiče komentare građana na nove promjene koje se uvode u Pravilnik o polaganju državne mature. Također, izdan je i nacrt prijedloga za izmjenu i dopunu zakona vezanih uz rad NCVVO-a.


Ukratko, novi zakoni donijeli bi promjene koji nisu striktno vezani za provedbu same mature, već uz ovlasti između Ministra i Upravnog vijeća. Naime, iako su se očekivale promjene najviše vezane uz skandal s početka mjeseca (kad je 13 maturanata dobilo bodove nakon žalbenog roka, pa su neki od njih i položili maturu, dok je dvoje ljudi dalo ostavke iz Upravnog vijeća), do toga nije došlo.


Izmjene vezane uz ovlasti


U pravilniku se mijenjaju ovlasti prema kojem bi Upravno vijeće moralo dati suglasnost za popis ispita za izborni dio mature i suglasnost za ispitne kataloge NCVVO-u, što je dosad obavljao Ministar. Kvalitetu provedbe državne mature više ne bi pratilo Ministarstvo, već bi NCVVO i dalje bio odgovoran, no ovaj bi puta morao dostaviti izvješće Upravnom vijeću.


>>>Online nastava naštetila znanju maturanata: Godina stresnija nego ikad, a ipak ima načina da uspješno položite državnu maturu<<<


Što se tiče promjena pravilnika o radu NCVVO-a, Vlada bi izgubila prava i dužnosti koje je imala kao osnivač, a sve bi se prebacilo na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok bi njihov statut donosilo već spomenuto Upravno vijeće, a ne Hrvatski sabor.


Prema novim promjenama, ravnatelj NCVVO-a dobiva mogućnost zaposlenja svog pomoćnika čiji bi se rad regulirao u statutu Centra, a predloženo radno mjesto otvara se 2022. godine. Od ostalih promjena, spominju se i nova prava Ravnatelja Centra kojim ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 300.000 kuna. Za veće iznose potrebna mu je suglasnost osnivača, odnosno Vlade, ovisno o visini iznosa.


Koje se promjene najviše tiču budućih brucoša?


Izmjene koje su najbitnije za sve buduće maturante odnose se na njihove žalbe. Naime, novim izmjenama maturanti na drugim rokovima za žalbe više ne pišu prigovore povjerenstvu za praćenje državne mature već gore spomenutom Upravnom vijeću. Ovim će se izmjenama potencijalno izbjeći skandali s priznavanjima netočnih bodova, a do danas nema nijednog komentara javnosti na ove izmjene.


>>>[VIDEO] Umjesto subotom i praznicima, maturanti se za maturu pripremaju bilo kad i bilo gdje – dovoljan im je samo mobitel<<<


Vanessa K.


NCVVOdržavna maturapromjenePravilnik o polaganju državne matureMZOjavna raspravavodic za brucosepostani student


Prati nas na Instagramu!