Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

Ekonomski fakultet u Osijeku

2
skripte

Informacijske tehnologije u kanalima distribucije

Zadnju skriptu Informatičke tehnologije u distribuciji dodao milanbos 10.10.2012..

3
skripte

Kvantitativne metode za poslovno upravljanje

Zadnju skriptu organizacija inf. sustava u financijama i racunovodstvu dodao beca5 18.09.2009..

1
skripta

Agrarna politika

Zadnju skriptu Agrarna politika dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Bankarstvo

Zadnju skriptu Bankarstvo dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Ekonomika narodnog gospodarstva

Zadnju skriptu Ekonomika narodnog gospodarstva dodala Sonja 07.05.2009..

5
skripti

Ekonomika poduzeća

Zadnju skriptu xc dodala tina27 28.02.2010..

2
skripte

Ekonomika poljoprivrede

Zadnju skriptu Ekonomika poljoprivrede dodala 25.09.2020..

1
skripta

Engleski jezik

Zadnju skriptu Engleski jezik dodala Sonja 07.05.2009..

4
skripte

Financijska matematika

Zadnju skriptu Financijska matematika dodao Ivan Stipanov 04.05.2013..

1
skripta

Financijske institucije i tržišta

Zadnju skriptu Financijske institucije i tržišta dodala Sonja 07.05.2009..

3
skripte

Gospodarstvo Hrvatske

Zadnju skriptu gospodarstvo hrvatske dodao kudo_os 03.02.2011..

1
skripta

Informatika

Zadnju skriptu Informatika dodala Sonja 07.05.2009..

3
skripte

Institucionalni sustav EU

Zadnju skriptu INSTITUCIJSKI SUSTAV EU - 2.KOL dodala danijela1988 17.06.2010..

1
skripta

Istraživanje tržišta

Zadnju skriptu Istraživanje tržišta dodala Sonja 07.05.2009..

4
skripte

Javne financije

Zadnju skriptu Javne - Zadaci dodao Slobodni 18.10.2011..

1
skripta

Komuniciranje sa tržištem

Zadnju skriptu Komuniciranje sa tržištem dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Logistika

Zadnju skriptu Logistika dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Makroekonomija

Zadnju skriptu Grafovi dodala Chiqitaa18 23.01.2012..

1
skripta

Marketing

Zadnju skriptu Marketing dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Matematika

Zadnju skriptu Matematika dodala Sonja 07.05.2009..

3
skripte

Međunarodna ekonomija

Zadnju skriptu međunarodna ekonomija dodala danijela1988 05.06.2010..

3
skripte

Menadžment

Zadnju skriptu Financijska kontrola i točka pokrića dodala Katarina114 10.10.2011..

1
skripta

Nabavno i prodajno poslovanje

Zadnju skriptu Nabavno i prodajno poslovanje dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Njemački jezik

Zadnju skriptu Njemački jezik dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija

Zadnju skriptu Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija dodala Sonja 07.05.2009..

4
skripte

Organizacija poduzeća

Zadnju skriptu PITANJA I ODGOVORI EKONOMIKA PODUZECA EFOS VARAZDIN dodala tina27 20.02.2010..

2
skripte

Organizacija računovodstva

Zadnju skriptu Organizacija Računovodstva dodao sargo754 24.02.2010..

2
skripte

Osnove ekonomske teorije

Zadnju skriptu Ispitna pitanja dodala Sonja 07.05.2009..

2
skripte

Počela ekonomije

Zadnju skriptu PIS dodala roska 23.06.2009..

5
skripti

Poduzetništvo

Zadnju skriptu Poduzetništvo dodala renatazg 19.10.2009..

1
skripta

Poslovna organizacija

Zadnju skriptu Poslovna organizacija dodala Sonja 07.05.2009..

7
skripti

Računovodstvo

Zadnju skriptu Poslovno računovodstvo - sheme knjiženja dodala Chiqitaa18 03.04.2011..

2
skripte

Sociologija

Zadnju skriptu marketing 1 dodao dklem 03.03.2010..

13
skripti

Statistika

Zadnju skriptu statistika 3.predavanje 3.dio dodao heretic 29.10.2010..

1
skripta

Strateško upravljanje

Zadnju skriptu Strateško upravljanje dodala Sonja 07.05.2009..

1
skripta

Trgovačko pravo

Zadnju skriptu Trgovačko pravo - za ekonomski faks dodala Chiqitaa18 10.09.2011..

1
skripta

Trgovinsko poslovanje

Zadnju skriptu Trgovinsko poslovanje dodala Sonja 07.05.2009..

3
skripte

Upravljanje informacijskim resursima

Zadnju skriptu Organizacijsko oblikovanje dodao menadzer22 23.01.2010..