Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

Ekonomski fakultet u Zagrebu

3
skripte

Automatizacija ureda

Zadnju skriptu automatizacija ureda dodao joma 04.12.2015..

1
skripta

Bankarstvo

Zadnju skriptu Bankarstvo dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Burze vrijednosnica

Zadnju skriptu Trgovina i trgovinska politika dodala vrapcezgb 17.08.2009..

3
skripte

Ekonomika nacionalne sigurnosti

Zadnju skriptu Predavanja dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Ekonomika osiguranja

Zadnju skriptu ekonomika osiguranja dodala jaklin 14.12.2009..

3
skripte

Ekonomika turizma

Zadnju skriptu Primjer ispita dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Ekonomika zdravstva

Zadnju skriptu Ekonomika zdravstva dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Ekonomska geografija

Zadnju skriptu Ekonomska geografija - SKRIPTA dodala ChrisThis 17.04.2011..

2
skripte

Ekonomska sociologija

Zadnju skriptu Ispitna pitanja dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Engleski jezik 1

Zadnju skriptu Engleski 1. semestar 1.dio dodala 26.01.2018..

0
skripti

Engleski jezik 2

Kategorija još nema skripti.

4
skripte

Financijske institucije i tržišta

Zadnju skriptu FIT - skripta za I. kolokvij - NOVO!!! 2019 dodala 15.04.2019..

1
skripta

Financijski menadžment

Zadnju skriptu Financijski menadžment dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Financijsko računovodstvo

Zadnju skriptu Financijsko računovodstvo dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Financiranje društvenih djelatnosti

Zadnju skriptu fdd dodala mijica547 18.11.2010..

2
skripte

Gospodarstvo Hrvatske

Zadnju skriptu GOSPODARSTVO HRVATSKE dodala kpt 09.02.2015..

1
skripta

Informacijska tehnologija u modeliranju poslovnih procesa

Zadnju skriptu Informacijska tehnologija u modeliranju poslovnih procesa dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Informacijski sustav u poslovanju

Zadnju skriptu Informacijski sustav u poslovanju dodala Sonja 15.05.2009..

0
skripti

Informacijski sustavi u trgovini

Kategorija još nema skripti.

6
skripti

Informatika

Zadnju skriptu Informatika dodao abdul 19.03.2012..

1
skripta

Informatika u poslovanju

Zadnju skriptu Informatika u poslovanju dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Institucijski marketing

Zadnju skriptu Institucijski marketing dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Interna revizija i kontrola

Zadnju skriptu Interna revizija i kontrola dodala Sonja 15.05.2009..

3
skripte

Istraživanje tržišta

Zadnju skriptu Najčešća pitanja dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Javne financije

Zadnju skriptu Javne financije dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Komparativni fiskalni sistemi

Zadnju skriptu Komparativni fiskalni sistemi dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Kompenzacijski management

Zadnju skriptu Predavanja dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Lokalne financije

Zadnju skriptu Lokalne financije dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Makroekonomija

Zadnju skriptu Menadžment dodala Nina1905 19.10.2009..

1
skripta

Makroekonomija EU

Zadnju skriptu Makroekonomija EU dodala Sonja 15.05.2009..

0
skripti

Management

Kategorija još nema skripti.

3
skripte

Management ljudskih potencijala

Zadnju skriptu MLJP dodao medo4 14.09.2009..

1
skripta

Management nabave

Zadnju skriptu Management nabave dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Management proizvodnje

Zadnju skriptu Management proizvodnje dodala Sonja 15.05.2009..

5
skripti

Marketing

Zadnju skriptu MARKETING dodala Galla 13.06.2011..

0
skripti

Marketing malih i srednjih poduzeća

Kategorija još nema skripti.

1
skripta

Marketing menadžment u turizmu

Zadnju skriptu Marketing menadžment u turizmu dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Marketing usluga

Zadnju skriptu Marketing usluga dodala Sonja 15.05.2009..

6
skripti

Matematika

Zadnju skriptu Financijska matematika dodala Kristina Lilly Ivošević 27.09.2013..

3
skripte

Međunarodna ekonomija

Zadnju skriptu Rješenja zadataka dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga

Zadnju skriptu Ispitna pitanja dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Međunarodni financijski management

Zadnju skriptu MFM-esejska za 1.kolokvij dodala bobica27 01.11.2009..

1
skripta

Međunarodni marketing

Zadnju skriptu Međunarodni marketing dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Menadžment ljudskih potencijala

Zadnju skriptu Menadžment ljudskih potencijala dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Metode znanstvenog i stručnog rada

Zadnju skriptu Primjer ispita dodala Sonja 15.05.2009..

6
skripti

Mikroekonomija

Zadnju skriptu Formule za mikroekonomiju dodala Chiqitaa18 20.01.2012..

2
skripte

Monetarno - kreditna politika

Zadnju skriptu kordić dodao damir5 21.01.2011..

1
skripta

Njemački jezik A2

Zadnju skriptu Skripta za usmeni dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Novac i kredit

Zadnju skriptu novac i krdit-predavanja2 dodala danci3 10.10.2010..

1
skripta

Oporezivanje dohotka i dobiti

Zadnju skriptu Oporezivanje dohotka i dobiti dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Oporezivanje poduzeća

Zadnju skriptu Propisi i obrasci dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Organizacija i menadžment

Zadnju skriptu Organizacija i menadžment dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija

Zadnju skriptu Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Organizacija i tehnika poslovanja turoperatora

Zadnju skriptu Organizacija i tehnika poslovanja turoperatora dodala Sonja 15.05.2009..

9
skripti

Osnove ekonomije

Zadnju skriptu Osnove ekonomije 5.dio dodala Chiqitaa18 06.11.2010..

1
skripta

Osnove hrvatskog gospodarstva

Zadnju skriptu Osnove hrvatskog gospodarstva dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Osnove menadžmenta

Zadnju skriptu osnove menadžmenta dodala masha1987 05.09.2009..

2
skripte

Osnove trgovačkog prava

Zadnju skriptu Ugovori dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Osnove turizma

Zadnju skriptu Osnove turizma dodala Sonja 15.05.2009..

4
skripte

Osobne financije

Zadnju skriptu Skripta za 2.kolokvij dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Otkrivanje znanja u bazama podataka

Zadnju skriptu Otkrivanje znanja u bazama podataka dodala Sonja 15.05.2009..

8
skripti

Platni promet

Zadnju skriptu platni promet 2013 dodala gobi4 24.10.2013..

2
skripte

Počela ekonomije

Zadnju skriptu Počela ekonomije dodala anitas 14.11.2009..

4
skripte

Poduzetništvo

Zadnju skriptu Osnove poduzetništva i menadžmenta dodao abdul 16.04.2012..

1
skripta

Politika proizvoda i dizajn

Zadnju skriptu Skripta dodala Sonja 15.05.2009..

2
skripte

Ponašanje potrošača

Zadnju skriptu Ponašanje potrošača - Kesić dodala sanja5 28.09.2010..

1
skripta

Porezni sustav Hrvatske

Zadnju skriptu Porezni sustav Hrvatske dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Poslovanje na robnim burzama

Zadnju skriptu Poslovanje na robnim burzama dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Poslovanje u unutarnjoj trgovini

Zadnju skriptu Poslovanje u unutarnjoj trgovini dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Poslovna etika

Zadnju skriptu Poslovna etika dodala Sonja 15.05.2009..

1
skripta

Poslovna organizacija

Zadnju skriptu Poslovna organizacija dodao branimir 15.05.2009..

1
skripta

Poslovna politika banaka

Zadnju skriptu Poslovna politika banaka dodao branimir 15.05.2009..

3
skripte

Poslovne financije

Zadnju skriptu pitanja pos. fin. dodao krojf 02.09.2009..

2
skripte

Poslovno bankarstvo

Zadnju skriptu POSLOVNO BANKARSTVO 24 PITANJA dodala gobi4 14.11.2013..

2
skripte

Poslovno planiranje

Zadnju skriptu posl.plan dodala mlad 22.05.2009..

1
skripta

Poslovno upravljanje u trgovini

Zadnju skriptu Poslovno upravljanje u trgovini dodao branimir 15.05.2009..

1
skripta

Poznavanje robe

Zadnju skriptu Poznavanje robe dodao branimir 15.05.2009..

1
skripta

Primjena računala u poslovnoj praksi

Zadnju skriptu Primjena računala u poslovnoj praksi dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Projektiranje organizacije

Zadnju skriptu Projektiranje organizacije dodao Zuiano 17.06.2010..

1
skripta

Promocija

Zadnju skriptu Promocija dodao branimir 15.05.2009..

1
skripta

Promocija turističke destinacije

Zadnju skriptu Promocija turističke destinacije dodao branimir 15.05.2009..

1
skripta

Računovodstveni informacijski sustavi

Zadnju skriptu Računovodstveni informacijski sustavi dodao branimir 15.05.2009..

9
skripti

Računovodstveno izvješćivanje

Zadnju skriptu KOP VJEŽBE dodala gobi4 14.11.2013..

4
skripte

Računovodstvo

Zadnju skriptu Poslovno računovodstvo - sheme knjiženja dodala Chiqitaa18 03.04.2011..

2
skripte

Revizija

Zadnju skriptu Interna kontrola i revizija 2010 predavanja dodala cd 12.04.2010..

2
skripte

Sigurnosna infrastruktura elektroničkog poslovanja

Zadnju skriptu Poslovne financije dodala CookieMonster 27.10.2010..

3
skripte

Sociologija turizma

Zadnju skriptu sociologija turizma dodala bubbamarra 03.06.2010..

11
skripti

Statistika

Zadnju skriptu STATISTIKA dodala Chiqitaa18 26.12.2011..

1
skripta

Strategija marketinga

Zadnju skriptu Strategija marketinga dodao branimir 15.05.2009..

0
skripti

Tehnika platnog prometa

Kategorija još nema skripti.

1
skripta

Teorija odlučivanja

Zadnju skriptu Teorija odlučivanja dodao branimir 15.05.2009..

3
skripte

Transport, špedicija i osiguranje

Zadnju skriptu TRANSPORT,ŠPEDICIJA I OSIGURANJE dodala kpt 09.02.2015..

7
skripti

Trgovačko pravo

Zadnju skriptu Trgovačko pravo - za ekonomski faks dodala Chiqitaa18 10.09.2011..

1
skripta

Turistička geografija

Zadnju skriptu Turistička geografija dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Turističke agencije

Zadnju skriptu Poslovanje putničkih agencija i turoperatora dodao passerby 27.01.2011..

1
skripta

Turizam i okoliš

Zadnju skriptu Turizam i okoliš dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Turizam i promet

Zadnju skriptu turizam i promet dodala riba4455 01.02.2010..

1
skripta

Turizam i sport

Zadnju skriptu Turizam i sport dodao branimir 15.05.2009..

4
skripte

Unutarnja trgovina

Zadnju skriptu poslovanje u unutarnjoj trgovini dodao mpmfmj 22.11.2010..

1
skripta

Upravljačko računovodstvo

Zadnju skriptu Upravljačko računovodstvo dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Upravljanje bankama

Zadnju skriptu ABC analiza dodala njofrica 25.03.2015..

3
skripte

Upravljanje financijama

Zadnju skriptu Upravljanje financijama dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Upravljanje informacijskim sustavima

Zadnju skriptu UIS dodao Zuiano 17.06.2010..

2
skripte

Upravljanje kvalitetom

Zadnju skriptu poznavanje robe i upravljanje kvalitetom dodala hana111 23.05.2009..

1
skripta

Upravljanje poslovnim dokumentima

Zadnju skriptu Upravljanje poslovnim dokumentima dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Uvod u turizam

Zadnju skriptu Uvod u turizam dodala Leksia 25.02.2015..

1
skripta

Vanjskotrgovinsko poslovanje

Zadnju skriptu Vanjskotrgovinsko poslovanje dodao branimir 15.05.2009..

2
skripte

Veleprodajno i maloprodajno poslovanje

Zadnju skriptu VELEPRODAJNO I MALOPRODAJNO POSLOVANJE dodala masha1987 05.09.2009..

1
skripta

Vještina prodavanja i pregovaranja

Zadnju skriptu Vještina prodavanja i pregovaranja dodao branimir 14.05.2009..