Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

Veleučilište u Šibeniku

0
skripti

Business Intelligence

Kategorija još nema skripti.

2
skripte

Ekonomika trgovačkih društava

Zadnju skriptu ETD- ispitna pitanja dodala Hanja 19.09.2011..

1
skripta

Financijska matematika

Zadnju skriptu Ispitni primjerci dodala Clementine 04.05.2011..

5
skripti

financijski menadžment

Zadnju skriptu nova pitanja fin.menadz. dodala mijau80 08.09.2011..

1
skripta

Kontroling

Zadnju skriptu kontroling ispitna pitanja dodala mijau80 08.09.2011..

1
skripta

menadžemnt usluga

Zadnju skriptu menadzment usluga dodala mijau80 08.09.2011..

2
skripte

Menadžersko računovodstvo

Zadnju skriptu Menadžersko računovodstvo dodala azra_frlj 11.09.2011..

3
skripte

Menadžment

Zadnju skriptu y5-skripta dodala mrsy 13.01.2012..

0
skripti

Osnove ekonomije

Kategorija još nema skripti.

3
skripte

Osnove računovodstva

Zadnju skriptu RRiF-ov plan dodala azra_frlj 11.09.2011..

1
skripta

Poslovna statistika

Zadnju skriptu Statistika dodala azra_frlj 11.09.2011..

0
skripti

Tehnologija hrane i pića

Kategorija još nema skripti.

3
skripte

Teorija i organizacija turizma

Zadnju skriptu Teorija i organizacija turizma dodao marin00018 19.09.2011..

1
skripta

Turisticke agencije i turoperatori

Zadnju skriptu Turisticke agencije i turoperatori dodala mijau80 08.09.2011..

2
skripte

Upravljanje kvalitetom

Zadnju skriptu upravljanje kvalitetom dodala mijau80 08.09.2011..