Vodič za brucoše

60% učenika smatra da je obrazovanje korumpirano: ocjene ne garantiraju upis na fakultet

MojFaks | Vijesti, 23.01.2017.60% učenika smatra da je obrazovanje korumpirano: ocjene ne garantiraju upis na fakultet

Činjenica da gotovo dvije trećine učenika smatra da su 'za upis na fakultet u Hrvatskoj od sposobnosti učenja važnije snalažljivost, osobne veze i roditelji' porazna je i svjedoči o dubokim poremećajima društva u kojem živimo.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja) i Županijska stručna vijeća stručnih suradnika pedagoga osnovnih škola Zagrebačke županije, Međimurske županije, Krapinsko-zagorske županije i Varaždinske županije proveli su istraživanje o navikama učenja među osnovno i srednjoškolcima, ali i stavovima učenika o upisivanju fakulteta.

Istraživanje je provedeno u svih 161 javnih škola u četiri županije: Zagrebačkoj, Krapinskozagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a u njemu je sudjelovalo ukupno 6409 učenika i učenica četvrtih razreda i 6411 učenika i učenica osmih razreda.

Rezultati pokazuju da gotovo dvije trećine učenika smatra da su za upis na fakultet u Hrvatskoj važnije druge stvari (snalažljivost, osobne veze, roditelji itd.) od sposobnosti učenja, kao i da je slaganje s tom tvrdnjom podjednako za djevojčice i dječake.


Rezultat je mnogo gori nego 2007. godine


Dobiveni rezultat na ovoj tvrdnji (62,4% slaganja s tvrdnjom) moguće je usporediti s rezultatom inicijalnog istraživanja provedenog 2007. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku učenika osmih razreda i učitelja na području cijele Republike Hrvatske.

"Tada je utvrđeno da se s tvrdnjom 'Za upis na fakultet u Hrvatskoj važnije su druge stvari (snalažljivost, osobne veze, roditelji itd.) od sposobnosti učenja' slaže 43% učenika i čak 64% učitelja. Opažena promjena u stupnju slaganja s tvrdnjom može se smatrati dramatičnom, posebice s obzirom na sličnost odgovora dva uzorka na nizu drugih tvrdnji", upozoravaju autori istraživanja. Moguće je dakle primijetiti povećanje broja učenika koji obrazovni sustav ne doživljavaju pravednim nego baš suprotno – smatraju da je izgrađen na korumptivnim temeljima.


foto: aktualno istraživanje, idi.hr

Ovakvi rezultati mogu začuditi s obzirom na činjenicu da su u zadnjih desetak godina postupci upisa u visoko obrazovanje koji se temelje na polaganju državne mature uvelike smanjili mogućnost koruptivnog djelovanja pri upisu studijskih programa. Izgleda, međutim, da učenici s tim činjenicama nisu upoznati, odnosno da vlastitu prosudbu temelje na općoj percepciji stanja u društvu i prevladavajućem mišljenju o presudnosti postojanja osobnih veza i poznanstava za postizanje određenih životnih ciljeva.

Posebice zabrinjava činjenica što su se procjene učenika u novom istraživanju sasvim približile negativnim pogledima kakve su prije iskazivali učitelji. Ovaj nalaz sugerira da učenici obrazovni sustav ne doživljavaju kao otvoreni i pravičan sustav koji svima pruža jednake mogućnosti i koji je ustrojen po načelu sposobnosti i ulaganja truda.

Posljedice ovakvog stava učenika mogu se ozbiljno odraziti na društvo


Radi se o za društvo i obrazovni sustav poraznom i izrazito negativnom rezultatu istraživanja koji ukazuje da učenici ne percipiraju društvo i obrazovanje pravičnim i meritokratskim.

Posljedica navedenog može biti prilagodba percipiranim mehanizmima i postupcima koji u svijesti učenika donose rezultat poput koruptivnih radnji, prijevara, nepotizma i korištenja poznanstava za ostvarivanje obrazovnog uspjeha.

Usprkos činjenici da su u obrazovni sustav zapravo uvedeni mehanizmi državne mature koji bi trebali smanjiti mogućnost koruptivnog djelovanja i djelovati na ujednačavanje mogućnosti pristupa visokom obrazovanju, učenici većinom ne doživljavaju da je sustav postavljen na način koji svima pruža jednake mogućnosti i onemogućuje bilo kakva nepoštena djelovanja.

Izvješće o rezultatima možete pročitati ovdje.

L.B./foto: Shutterstock


korupcijaInstitut za društvena istraživanjaistraživanjenavike učenjastavovi učenikaobrazovni sustav


Prati nas na Instagramu!