mojfaks@novatv.hr

Glavna urednica portala: Kristina Skorup

novatv@novatv.hr

Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.
Sjedište: Buzinski krči 1, 10000 Zagreb
OIB: 75399377119
MBS: 1417398

Odgovorne osobe: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić

Glavna urednica Nove TV: Zrinka Jankov

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Naziv pravne osobe: Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište: Rue Edward Steichen 2, L-2540 Luxembourg

OIB: 97317915987

Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100

Temeljni kapital: Slovenia broadband S.Á.R.L. je dioničar sa:
- 220 dionica serije A, nominalne vrijednosti 500,00 kn po dionici
- 1780 dionica serije B nominalne vrijednosti 18.000,00 kn po dionici
- 2200 dionica serije C nominalne vrijednosti 20.000,00 kn po dionici,
što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva Nova TV d.d., odnosno temeljni je kapital u iznosu od 76.150.000,00 kn podijeljen na 4200 redovnih dionica.