Što su stipendije?
Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Vrste stipendija za visoko obrazovanje
Programi stipendiranja se mogu odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja (preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, postdoktorski studij), na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), znanstveno istraživanje, učenje stranih jezika itd.
Stipendije mogu biti potpune ili djelomične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Tko dodjeljuje stipendije?
Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog.
Među njima su najčešće:

- visoka učilišta
- tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi)
- međunarodne organizacije
- zaklade
- nevladine organizacije
- privatne tvrtke
-privatne osobe

Stipendije na jednom mjestu

- stipendije.info