Studentski ugovor
Student servis nudi privremene i povremene poslove svima koji žele raditi. Ova mogućnost nudi se samo redovitim studentima bez obzira na mjesto studiranja i mjesto trajnog prebivališta, te ako su članovi Student servisa.

Poslodavcu je ovakav tip zaposlenika najjeftiniji radnik jer se na isplatu honorara za redovitog studenta ne plaća porez. Jedini namet na redovitog studenta je 12-postotna provizija, te 5 posto mirovinskog i 0,5 posto poreza za zdravstveno osiguranje. ???

Poslodavac (naručitelj posla), student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa i posebni ugovor s poslodavcem. Ovakav oblik ugovora je odličan zato jer za slučaj da poslodavac u dogovorenom roku ne plati uredno ispostavljenu fakturu, na prijedlog studenta, člana Student servisa, pokreće protiv poslodavca postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Za učlanjenje u studentski servis studentu je potrebno:
- uvjerenje u upisu na visoko učilište kao redovan student za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (e-građani)
- index (na uvid ili fotokopija prve stranice) ili x-icu
- dvije fotografije
- dati na uvid osobnu iskaznicu
- osobni žiro račun otvoren u banci
- ispuniti pristupnicu za člana studentskog servisa
U studentski servis ne mogu se učlaniti osobe koje zasnovan radni odnos i/ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Studentski centri

Zagreb
Studentski centar u Zagrebu, Savska cesta 25, tel. 01/ 4593-658, www.sczg.unizg.hr

Split
Studentski centar Split, Sinjska 6, tel. 021/ 347-434, www.scst.hr

Osijek
Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, tel. 031/ 220-600, www.stucos.hr

Rijeka
Student servis Rijeka, Radmile Matejčić 5, tel. 051/ 584-506, www.scri.hr

Karlovac
Studentski centar Karlovac, Frankopanska 5, tel. 047/ 609-710, www.scka.hr

Slavonski Brod
Studentski centar u Slavonskom Brodu, P. Svačića bb, tel. 035/ 444-265, www.stucsb.hr

Varaždin
Student servis Varaždin, J. Merlića b.b. tel. 042/ 312-900, www.scvz.hr

Čakovec
Student servis Čakovec, Ante Starčevića 55, tel. 040/ 310-632, mob. 091/310-6322, www.scvz.hr

Koprivnica
Student servis Koprivnica, Ivana Generalića bb, tel. 048/ 626-820, mob. 091/ 2626-820, www.scvz.hr

Križevci
Student servis Križevci, Trg J. J. Strossmayera 5, 048/ 682-999, mob. 091/ 2626-820, www.scvz.hr

Bjelovar
Student servis Bjelovar, Mihanovićeva 8c, tel. 043/ 211-560, www.scvz.hr

Zadar
Centar za studentski standard, Bana Josipa Jelačića 26, tel. 023/ 231-562, www.unizd.hr

Šibenik
Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, tel. 022/ 216-828, www.scsi.hr

Dubrovnik
Studentski centar Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, tel. 020/ 437-680, www.scdu.hr