Što je iksica?

Iksica, odnosno studentska iskaznica jedna je od najbitnijih stvari koju posjeduje svaki student. Osmišljena je na poticaj i uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom informatizacije sustava subvencionirane prehrane za studente fakulteta i visokih učilišta. U tu se svrhu studentima su se izdale magnetske kartice s osobnom fotografijom putem kojih studenti ostvaruju svoja prava. Na karticama je otisnut naziv ustanove kojoj student (vlasnik kartice) pripada, naziv nadređene ustanove (sveučilišta ili veleučilišta), jedinstveni broj kartice s imenom i prezimenom, te slikom vlasnika i slikom vlastoručnog potpisa. Na poleđini kartice nalazi se magnetska vrpca s brojem kartice, jedinstvenim matičnim brojem građana i imenom i prezimenom vlasnika kartice što na magnetskom čitaču omogućuje automatsku identifikaciju vlasnika kartice. Njome studenti dokazuju svoj studentski status, a najpoznatija je zbog pogodnosti koje studenti s njome ostvaruju. 

Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom.

Studentska iskaznica vrijedi do datuma do kada student ima valjan upis godine (semestra) na matičnoj ustanovi, a datum valjanosti se automatski produljuje sa svakim upisom godine (semestra). Ne produži li se iskaznica, student ne može ostvariti svoja prava u restoranima studentske prehrane. Nakon što student završi svoje obrazovanje, iksica se poništava.

Izgled

Studentska iskaznica je identifikacijski dokument temeljem kojeg se dokazuje status studenta. Korištenjem studentske iskaznice studentima je omogućeno ostvarivanje prava (na prehranu, popust na gradski prijevoz,...).

Na poleđini iskaznice nalazi se magnetska traka s upisanim brojem iskaznice, što očitavanjem iskaznice na magnetskom čitaču omogućuje identifikaciju vlasnika iskaznice. Iskaznica vrijedi do kraja akademske godine (semestra) u kojoj student ima valjan upis godine, a njezinu valjanost periodički obnavlja matična ustanova.

Svaka studentska iskaznica jednoznačno je definirana brojem iskaznice. Osim tehničkih podataka broj iskaznice sadrži i JMBAG, te oznaku trenutnog statusa akademskog građana.

JMBAG

JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) jedinstveno određuje svaku osobu akademske zajednice. Važno je uočiti da JMBAG, poput JMBG-a ne sadrži nikakve informacije o akademskom građaninu. Za razliku od JMBG-a, JMBAG se dodjeljuje upisom u neku visokoobrazovnu ustanovu. Ustanova koja prva evidentira akademskog građana dodjeljuje toj osobi JMBAG. Osoba zadržava nepromijenjen svoj JMBAG do kraja života, čak i prilikom upisa na drugu visokoobrazovnu ustanovu ili ako je upisana na više ustanova istovremeno.

Privremena kartica

Korištenjem Privremene kartice studentu se omogućava ostvarivanje prava na prehranu. Privremena kartica se izdaje u slučaju kada student nema redovnu karticu, a ima studentska prava, tj u slučaju gubitka, krađe i sl. Privremenu karticu izdaje studentska služba matične ustanove studenta (referada), te ju dodjeljuje studentu.

Dodijeljena privremena kartica može se koristiti samo za vrijeme čekanja izrade studentske iskaznice, te se pri preuzimanju gotove iskaznice vraća studentskoj službi. Privremena kartica ima istu funkcionalnost kao i svaka studentska iskaznica, koristi isti saldo, za nju vrijede identična prava kao za izgubljenu, a za vrijeme korištenja glasi na ime studenta kome je dodijeljena.