Mojfaks.hr u Vijesti

Znate li odgovore: pitanja koja je Edison postavljao na razgovoru za posao

Koja je zemlja bila najveći potrošač čaja prije rata? Gdje se nalazi Mandžurija i koji je teleskop najveći na svijetu? Ovo je samo nekoliko pitanja od sveukupno stotinjak koje je Thomas Alva Edison postavljao kandidatima za posao. Neka su specifična za vrijeme u kojemu je živio, ali neka su aktualna i danas.

17. ožujka 2015 13:09
Slika nije pronađena

Slika nije pronađena Foto: MojFaks

Na koliko ih znate odgovoriti (bez \'guglanja\')?

1. U kojoj se zemlji proizvodi najfiniji porculan?
2. Gdje se nalazi rijeka Volga?
3. Gdje se uzgaja najkvalitetniji pamuk?
4. Koja je zemlja bila najveći potrošač čaja prije rata?
5. Koji je grad u SAD-u bio najpoznatiji po proizvodnji perilica rublja?
6. Koja je zemlja najveći proizvođač tekstila?7. Je li Australija veća od Grenlanda?
8. Gdje se nalazi Kopenhagen?
9. Gdje se nalazi Spitsbergen?
10. Koji je teleskop najveći na svijetu?
11. Tko je bio Paul Revere?
12. Tko je bio John Hancock?
13. Tko je bio Hanibal?
14. Tko je bio (George) Danton?
15. Tko je bio Solon?
16. Tko je bio (Francisco) Pizzaro?
17. Tko je bio (Simon) Bolivar?
18. Odakle dolazi kava?
19. Gdje se nalazi Mandžurija?
20. Gdje je rođen Napoleon?
21. Tko je izmislio logaritme?
22. Tko je bio vladar Mexica kada ga je Cortez osvojio?
23. Koji je glavni grad Pensilvanije?
24. Koja (američka) država je najveća? A sljedeća?
25. Rhode Island je najmanja država. Koje su sljedeće dvije?
26. Helena je glavni grad koje američke države?
27. Tallahassi je glavni grad koje države?28. Koja država ima najveće rudnike bakra?
29. Koja država ima najviše ametista?
30. Kako se zvao najpoznatiji proizvođač violina?
31. Tko je izmislio (tiskarsku) mašinu sa cijelim riječima?
32. Tko je izmislio tiskanje?
33. Što izaziva plimu i oseku?
34. Tko je osvojio Južni pol?
35. Što je monsun?
36. Odakle uvozimo smokve?
37. Koja je najduža željeznička pruga na svijetu?
38. Gdje je Kenosha?
39. Tko je bila Kleopatra i kako je umrla?
40. Gdje obitavaju kondori?
41. Tko je definirao zakon gravitacije?
42. Koja je udaljenost između Zemlje i Sunca?
43. Koja zemlja proizvodi najviše vune?
44. Koja se žitarica koristi u svim dijelovima svijeta?
45. Koje su tri glavne kiseline?
46. Navedi tri moćna otrova.
47. Tko je otkrio radij?48. Tko je otkrio X-zrake?
49. Koji su glavni alkani?
50. Koje države graniče sa Zapadnom Virginijom?
51. Odakle uvozimo kikiriki?
52. Koji je glavni grad Alabame?
53. Tko je skladao "Trubadura"?
54. Gdje je pronađena platina?
55. Tko je izmislio stroj za pamuk?
56. Koja je cijena 12 zrna zlata?
57. Što je porculan?
58. Što se koristi za rezanje dijamanata?
59. Koja zvijezda je nedavno izmjerena i ispostavilo se da je ogromna?
60. Koja velika rijeka u SAD-u teče od juga do sjevera?
61. Što je Mesinski tjesnac?
62. Koja je najviša planina na svijetu?
63. Odakle uvozimo pluto?
64. Gdje je tunel St. Gotthard?
65. Što je Taj Mahal?
66. Gdje je Labrador?
67. Tko je skladao himnu SAD-a?68. Tko je napisao "Home, sweet home"?
69. Tko je bio Martin Luter?
70. Koja je glavni kiselina u octu?
71. Tko je napisao "Don Kihota"?
72. Tko je napisao "Jadnike"?
73. Tko je autor statue "Mislilac"?
74. Zašto se Fahrenheit termometar tako zove?
75. Što je kopra?
76. Koji insekt prenosi malariju?
77. Tko je otkrio Pacifik?
78. Koja zemlja proizvodi najviše nikla na svijetu?
79. Koliko su stanovnika približno imale Engleska, Francuska, Nemačka i Rusija prije rata?
80. Gdje je Meka?
81. Koji je grad najveće središte keramike?
82. Tko se u SAD-u naziva "ocem željeznice"?

Odgovore pročitajte ovdje.

L.B./izvor: 24sata.rs
foto: Tumblr