Vodič za brucoše

7 fakulteta ne odustaje od ovih predmeta, čak 28 misli da se bez njih može: Provjerite traže li se IZBORNI na 'državnoj' i za vaš studij

MojFaks | Postani student, 28.04.2020.7 fakulteta ne odustaje od ovih predmeta, čak 28 misli da se bez njih može: Provjerite traže li se IZBORNI na 'državnoj' i za vaš studij

Dva od četiri anketirana najveća sveučilišta u Hrvatskoj spremna su prilagoditi dio državne mature koji se tiče izbornih predmeta i pozivaju Ministarstvo da pronađu po studente najbolji način.

Na Sveučilištu u Zagrebu smatraju da bi najpravednije rješenje bilo polaganje izbornih predmeta jer kažu da broj prijavljenih kandidata ne predstavlja prevelik izazov i tehničko-logističko-epidemiološki problem da se za njih organizira polaganje državne mature.

To je najkraći sažetak dokumenta s analizom podataka koji je rektor Damir Boras uputio u ponedjeljak ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak u ime Sveučilišta u Zagrebu. Dokument je pripremljen na temelju pristiglih odgovora 34 fakulteta i umjetničke akademije i jednog sveučilišnog studija.

"Ni kad se uzme u obzir cijela Hrvatska, niti ako se uzme u obzir Sveučilište u Zagrebu kao cjelina, a pogotovu ako se uzmu u obzir samo oni studiji sa Sveučilišta u Zagrebu koji su procijenili da nikako ne mogu bez izbornih predmeta na državnoj maturi, to nije veliki izazov", kaže u dokumentu Boras.

7 fakulteta ne može upisivati brucoše bez polaganja izbornih predmeta, dok 28 fakulteta smatra da se bez izbornih može


Samo sedam fakulteta i umjetničkih akademija od ukupno 34 sastavnice i jednog sveučilišnog studija pri Sveučilištu u Zagrebu procjenjuje da nikako ne mogu provesti upis na studij bez polaganja izbornih predmeta, a da ne mogu ni organizirati vlastiti ispit, dok 28 fakulteta ili umjetničkih akademija smatra da bi moglo proći bez izbornih predmeta.

Riječ je o relativno malom broju kandidata koji vjerojatno ne bi predstavljali epidemiološku ugrozu jer kandidati na te ispite ne moraju putovati izvan svojih mjesta u Hrvatskoj. Uz to, svi testovi za sve predmete državne mature već su pripremljeni i tiskani, kaže se u dopisu.


No, na Sveučilištu u Zagrebu smatraju da bi bilo najbolje omogućiti da se polažu svi izborni predmeti jer bi se tako izbjeglo, kažu, možebitno dovođenje maturanata u diskriminatoran neravnopravan položaj.

Time bi se izbjegle bilo kakve spekulacije u budućnosti da je ova generacija maturanata bila privilegirana i da se upisivala na fakultete bez dovoljnog znanja, i dodaje da je Sveučilište u Zagrebu spremno održati klasifikacijske postupke nakon provedbe državne mature bez obzira na termin u kojem bude održana.

Tri moguća načina rješenja izmijene li se kriteriji za upis


Ako bi se pak izmijenili kriteriji za upis na pojedine fakultete i umjetničke akademije, Sveučilište u Zagrebu predlaže tri varijante za ublažavanje posljedica. Prvo, da se za upis studijskih programa na Fakultetu političkih znanosti, Geodetskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u potpunosti izbaci vrednovanje izbornih predmeta, na što bi pristao samo Prirodoslovno-matematički fakultet.

Također, moguće je da predmeti povijest, fizika ili psihologija ipak ostanu kao predmeti koji se vrednuju, ali da ne budu uvjet, kaže se i napominje da će kandidati koji su se pripremali za alternativne predmete i koji će ih polagati, tada biti u boljem položaju jer će imati više bodova.


Treća varijanta ublažavanja negativnih posljedica predlaže da se određeni predmeti ipak uvrste u popis izbornih predmeta koji će se polagati, a u tom slučaju bi Sveučilište u Zagrebu imalo potrebu za ispitima iz izbornih predmeta fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija, informatika, povijest, sociologija, geografija i glazbena umjetnost.

Prema priloženoj tablici u dokumentu, ukupno bi iz svih deset izbornih predmeta na devet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebalo polagati 8453 polaznika, dok bi u Hrvatskoj taj broj iznosio 30772 studenta.

Rijeka: Dogovoriti se što prije


Sveučilište u Rijeci je u intenzivnim konzultacijama oko provedbe državne mature u iznimno kompleksnim epidemiološkim i organizacijskim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa te se spremno prilagoditi na reducirani scenarij.

Iz Rijeke su s tim ciljem pozvali ministricu Blaženku Divjak i državnu tajnicu Branku Ramljak da se pridruže virtualnoj sjednici Senata kako bi raspravili moguće scenarije vezane za upis studenta na to Sveučilište.

Rektorica Snježana Prijić Samaržija je dodala da su na tom Sveučilištu svjesni da je državna matura sastavni dio završavanja gimnazijskih programa te da stoga nisu ni raspravljali o mogućnost njezina ukidanja o čemu se spekuliralo u javnosti.

Scenarij reduciranja ispita državne mature samo na obvezne ispite ili na obvezne i manji broj izbornih predmeta povlači konsekvencu izmjena uvjeta upisa koji su već objavljeni i prema kojima se maturanti već pripremaju. Stav je Sveučilišta u Rijeci da će se prilagoditi i ovom scenariju, bez obzira hoće li se raditi samo o ispitima iz obveznih predmeta ili o scenariju s obveznim i manjim brojem izbornih, kaže ona.


Rektorica Prijić Samaržija kaže da na Sveučilištu u Rijeci nisu isticali mogući popis izbornih predmeta niti su uopće raspravljali o uvođenju prijemnih ispita kako bi zamijenili rezultate iz izbornih predmeta.

"Za prvo prilagodba podrazumijeva promjenu uvjeta upisa, pri čemu će se vrednovati na drugačiji način ocjene iz srednje škole i rezultati na obveznim predmetima, kao i onim izbornim na kojima će se eventualno ispiti provoditi", objašnjava ona.

foto: Facebook@uniri.hr

Za uvođenje prijemnih ispita smatra da bi time narušili načelo pravednosti, jednakosti i dostupnosti jer mnogi maturanti ne mogu putovati niti plaćati prijemne postupke, a to bi i dodatno generiralo stres svim dionicima vezano uz organizaciju i poštovanje epidemioloških mjera.

Sveučilište u Rijeci i inače načelno podržava korištenje rezultata državne mature kao selekciji proces upisa, te se samo na vrlo malom broju studijskih programa provode dopunske provjere znanja, i to gdje je to uistinu nužno, kazala je rektorica Sveučilišta u Rijeci.

"Konačno, naš je zaključak kako bi trebalo što prije prilagodili naše uvjete kako bismo smanjili neizvjesnost i time omogućili maturantima da se fokusiraju na one predmete iz kojih će se ispiti provoditi. Utoliko smatramo da odluku o načinu provedbe državne mature treba donijeti što prije", zaključuje rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija.

Budući da su javna sveučilišta u Hrvatskoj različita po svojoj veličini, organizaciji i područjima koja podučavaju, svakom sveučilištu, sukladno sveučilišnoj autonomiji, ostavljeno je da samostalno donose pravila o vrednovanju i upisu kandidata, objasnili su iz Rektorskog zbora.

Sa sveučilišta u Splitu i Osijeku nisu odgovorili na upit.

V.S./Izvor: Jutarnji list
foto: unizg.hr


Sveučilište u ZagrebuSveučilište u Rijecidržavnamaturadrzavnamaturaizborni predmetimaturamaturantiupispostanistudentupisifaksupisinafakulteteizborni predmetikoronavirus


Prati nas na Instagramu!