V.F. u Nakon predavanja

Učini dobro djelo! Postani volonter Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Stekni novo iskustvo.

9. veljače 2024 11:37
Pozivni centar

Pozivni centar Foto: Canva

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja raspisao je poziv za novom generacijom volontera, a možeš se prijaviti i ti. Radi se projektu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji je nastao u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) čime je Republika Hrvatska postala peta europska zemlja koja je uvela besplatan europski standardizirani broj za pružanje podrške žrtvama i svjedocima - 116 006.

Na liniji svakodnevno dežuraju volonteri, a volontiranje se odvija u prostoru Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu. Regrutacije novih volontera se organiziraju u veljači i rujnu svake godine. Od osnivanja NPC-a pa sve do danas educirano je preko 300 volontera i odrađeno preko 42 300 volonterskih sati.

Liniju najčešće pozivaju žene

Korisnici ovog programa su žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji. Ciljana skupina programa je ranjiva skupina koja je pretrpjela štetu počinjenjem određenog kaznenog ili prekršajnog djela. Također, pozivatelji su osobe koje nejednako reagiraju na počinjeno štetno djelo te se sukladno tome javljaju razne reakcije: navala emocija, misli, informacija koja može pozivatelja/icu spriječiti u obavljanju i vraćanju uobičajenim aktivnostima.

Liniju najčešće pozivaju osobe ženskog spola, a najčešći upiti odnose se na kaznena djela silovanja, nasilja u obitelji/obiteljskog nasilja, nametljivog ponašanja, tjelesne/teške tjelesne ozljede i prijetnje.

Čime se bave?

Djelokrug Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja obuhvaća:

• informiranje o žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja o njihovim pravima
• pružanje emocionalne podrške
• upućivanje na relevantne organizacije civilnog društva i institucije
• pružanje različitih praktičnih informacija
• pomoć pri ispunjavanju obrasca zahtjeva novčane naknade.

Pozivni centar možeš kontaktirati na broj 116 006, e-mail npc@pzs.hr ili preko njihove Facebook ili Instagram stranice.

Za više informacija klikni na poveznicu.

Još vijesti