Mojfaks.hr u Akademska četvrt

Nejasan raspored, kolizije, previše zadaće... Više od 3 tisuće studenata ocijenilo online nastavu: Slažete li se s njima?

Na svim fakultetima u Republici Hrvatskoj već sedmi tjedan održava se nastava na daljinu. Pratili smo situaciju otpočetka i razgovarali sa studentima kako je nastava organizirana i sprovodi li se uopće. Entuzijazam koji su studenti imali prva dva tjedna, vrlo brzo je splasnuo.

30. travnja 2020 13:14
Nejasan raspored, kolizije, previše zadaće... Više od 3 tisuće studenata ocijenilo online nastavu: Slažete li se s njima?

Nejasan raspored, kolizije, previše zadaće... Više od 3 tisuće studenata ocijenilo online nastavu: Slažete li se s njima? Foto: MojFaks

Nakon što su riješene tehničke stvari i poteškoće u prvim danima online predavanja, problemi poput profesora koji postavljaju samo prezentacije, neorganiziranost i nepravodobno pružanje informacija o tome kako će se i hoće li se uopće kolokviji i ispiti odvijati te zatrpavanje studenata "nepotrebnom" zadaćom postali su najglasniji argumenti razočaranja online nastavom.

...Provjerili smo kako studenti 'slušaju' predavanja od kuće: Materijali su tu, ali što je s praksom?...


Sveučilište u Zagrebu provelo je ankete među studentima i prodekanima za nastavu kako bi utvrdili i analizirali kvalitetu izvođenja nastave na daljinu. Internetske ankete bile su otvorene od 16. do 20. travnja za prodekane i od 17. do 21. travnja 2020. za studente. Pristupilo im je 3067 studenata te prodekani fakulteta i jednog sveučilišnog studija (35). Analiza anketa obuhvatila je organizaciju i spremnost izvođenja nastave na daljinu, tehničke preduvjete te vrjednovanje nastavnog procesa. Anketiranima je zaključno omogućeno u pitanjima otvorenog tipa iznijeti prednosti i nedostatke, prijedloge i napomene vezane uz nastavu na daljinu.

...Medicinari bez nje, drugima odgođena ili preseljena: Evo kako se snalaze studenti koji online osim štrebanja odrađuju i PRAKSU...


Što su rezultati ankete Sveučilišta pokazali?


Kada je riječ o organizaciji nastave na daljinu postoje razlike između fakulteta/akademija i onih koji provode pretkliničke i kliničke, laboratorijske i terenske vježbe. Razlike ovise i o studijskom programu i određenom predmetu, ali i veličini nastavnih grupa. 

O načinu organizacije nastave na daljinu na sastavnicama, 80% prodekana odgovorilo je da se nastava odvija sustavno, uz preporuku uprave da se koristi određena platforma, alat za videokonferenciju ili način za komunikaciju sa studentima. Njih 20% navelo je da svaki nastavnik koristi individualno odabrane komunikacijske alate, odnosno da je nastava organizirana individualno. 

...Od 'cool online pismenog' do 'skajpanja' na usmenom : Evo kako će se u ljetnom roku polagati ispiti na fakultetima u Hrvatskoj...


Studenti su zadovoljstvo organizacijom nastave ( ocjenama 1-5) u najvećem broju slučajeva ocijenili s 3 (33.7%) ili ukupno 1033 studenta koja su glasala.


foto: Sveučilište u Zagrebu

Snalaženje nastavnika u izvedbi nastave na daljinu većina studenata smatra više nego dobrim (67,5%), izvrsnim ga ocjenjuje njih 11,8%, a 6% studenata snalaženje ocjenjuje nezadovoljavajućim. Studenti su se izjasnili i na koliko se predmeta odvija nastava na daljinu na njihovim fakultetima. Njih 46.6% izjavilo je da se nastava održava na svim predmetima. 


foto: Sveučilište u Zagrebu 

Primjedbe studenata na nastavu


U studentskim komentarima pronalaze se primjedbe na nejasan raspored i preklapanje pojedinih predavanja, a kritika studenata usmjerena je i na veliku količinu zadaća koje dobivaju istovremeno za više predmeta, što se nepovoljno odražava na vrijeme učenja i pripremu ispita. Rezultati ankete također pokazuju neusklađenost zahtjeva prema studentima unutar studijskog programa i nastavne godine što rezultira preopterećenošću. 

Praktična nastava


Prelaskom na online predavanja, otpočetka se postavilo pitanje kako će i hoće li biti organizirana praktična nastava. Situacija je znatno teža na sastavnicama Sveučilišta koje imaju veliki broj praktičnih sati poput Medicinskog fakulteta i Kineziološkog fakulteta.

Prema rezultatima ankete Sveučilišta, za 67,8% studenata na njihovim fakultetima/akademijama praktični oblik nastave se provodi u potpunosti ili djelomično. Sveučilište ističe kako je za neke nastavne predmete nemoguće adekvatno organizirati nastavu na daljinu, što se uglavnom odnosi na umjetničke akademije, biomedicinsko područje, laboratorijsku izvedbu nastave.


foto: Sveučilište u Zagrebu

Provjere znanja


Početkom mjeseca pisali smo, da je dodatni stres za student što nemaju točne informacije kada će i kako biti organizirane njihove provjere znanja. Prošli tjedan na nekim fakultetima pali su prvi kolokviji I usmeni odgovori preko Skypea, a anketa Sveučilišta potvrdila je informacije u anketi gdje se čak 56,1% studenata izjasnilo kako nisu upoznati s planom provedbe provjere znanja.

Prednosti i nedostaci online nastave


U priopćenju Sveučilišta navodi se da kako je provođenje nastave na daljinu u ovim izvanrednim okolnostima pokazalo je da se određeni oblici nastave mogu i u budućnosti uspješno provoditi na daljinu, posebice oni u koje su implementirani dodatni interaktivni sadržaji i osuvremenjen proces poučavanja.

Studenti preferiraju sinkrone aktivnosti (npr. audio i videokonferencije), uz dodatna objašnjenja, dok im je kroz asinkrone omogućena veća sloboda u organizaciji vremena. Većina njih ipak ističe da nastava na daljinu ne može zamijeniti klasični oblik nastave.

Nedostaci provođenja nastave na daljinu ogledaju se prvenstveno u problemima i ograničenjima tehničke i organizacijske prirode: brzina i dostupnost kvalitetne internetske veze u kućnim uvjetima, što je kod nekih još pojačano posljedicom potresa, nespremnosti nekih nastavnika i studenata za korištenje dostupnih informacijsko-komunikacijskih alata.

Kako se navodi u Zaključku, rezultati anketa pokazuju da provedba nastave na daljinu zahtijeva značajno povećan angažman nastavnika, a i da sam proces prilagodbe drugačijem nastavnom procesu zahtijeva dodatno vrijeme, organizaciju i kontinuirano usavršavanje nastavnika.

A.Z.
foto: MojFaks/privatna arhiva